Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Spotkanie z prof. drem hab. Łukaszem Sułkowskim

7 grudnia 2018 roku gościem Akademii WSB był prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

W spotkaniu z prof. dr hab. Łukaszem Sułkowskim dla pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii WSB uczestniczyli m.in. JM Rektor Akademii WSB – prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia - prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Prorektor ds. Rozwoju Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji - dr Sabina Ratajczak, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem - dr Marcin Lis oraz Prorektor ds. Wdrożeń i Innowacji - dr inż. Piotr Pikiewicz.

 

Podczas wykładu pt. „Nowy ład akademicki w Polsce” prof. dr hab. Łukasz Sułkowski omówił wyzwania stojące przed polskim szkolnictwem wyższym, związane z wprowadzeniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywanej też Ustawą 2.0. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się m.in. konieczność zredefiniowania i dywersyfikacji strategii uczelni, tworzenie macierzowych struktur organizacyjnych, ułatwiających współpracę pomiędzy „nauką” a „dydaktyką”, nastawienie na profesjonalizację zarządzania uczelnią oraz umiędzynarodowienie jej działalności, a także nieuchronność zaimplementowania profesjonalnych rozwiązań informatycznych wspierających procesy zarządzania w uczelniach wyższych. O potrzebie dyskusji wokół omawianych tematów świadczyły liczne refleksje oraz pytania kierowane do prof. dr hab. Łukasza Sułkowskiego przez pracowników Uczelni.

 

Z prof. dr hab. Łukaszem Sułkowskim mieli okazję spotkać się także doktoranci Akademii WSB. Przygotowany dla nich wykład pt. „Kultura akademicka. Koniec utopii” w sposób praktyczny odnosił się do zmian zachodzących w szkolnictwie wyższym, wywołanych m.in. wprowadzeniem ustawy 2.0 oraz związanych z transformacją kultury akademickiej.

 

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - profesor nauk ekonomicznych i humanistycznych członek (od 2012), a następnie wiceprzewodniczący ds. międzynarodowych Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2016-2017), w latach 2016-2017 szef zespołu doradców ds. umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego MNiSW, członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: American Academy of Management (AAofM – USA), International Family Entreprises Research Assotiation (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV) oraz European Academy of Management (EURAM), Prezes Zarządu Public Consulting Group Polska; redaktor naczelny kwartalnika "Journal of Intercultural Management’". Opublikował ponad 300 publikacji, uczestniczył w 12 grantach, w tym obecnie: NCN „Kultura jakości w polskich uczelniach wyższych i  MNiSW „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości”.

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy