Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0

Dobre praktyki w kształceniu dualnym oraz ewolucja procesu kształcenia dualnego były głównym tematem III Konferencji EDUAL - Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0, współorganizowanej przez Politechnikę Śląską i Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Akademię WSB w panelu dyskusyjnym reprezentował dr Marcin Lis – Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem.

 

Do udziału w Konferencji EDUAL, w której udział wzięli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin oraz prof. Aleksander Nawrat z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zaproszeni zostali przedstawiciele ośrodków akademickich, realizujących projekty w ramach programów dualnych. Celem panelu dyskusyjnego była prezentacja dobrych praktyk oraz wzajemna inspiracja i wymiana doświadczeń w zakresie realizacji programów kształcenia dualnego.

 

Akademia WSB jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce wprowadziła model kształcenia dualnego, zapewniającego lepsze przygotowanie absolwentów do wymagań rynku pracy oraz dającego możliwość wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy teoretycznej. Efektem ścisłej współpracy pomiędzy partnerami biznesowymi, patronującymi poszczególnym kierunkom studiów, są m.in. atrakcyjne i praktyczne programy kształcenia, zwiększona liczba godzin praktyk studenckich, możliwość uzyskania przez studentów branżowych certyfikatów oraz wsparcie merytoryczne i mentoringowe studentów przez przedstawicieli firm partnerskich. Współpraca taka umożliwia pracodawcom pozyskanie kadry posiadającej wiedzę i kompetencje niezbędne w danym przedsiębiorstwie i branży, co znacznie podnosi efektywność procesów rekrutacji i obniża koszty wdrożenia nowych pracowników oraz buduje przewagę konkunkurencyjną przedsiębiorstwa.

 

Akademia WSB na Wydziale Nauk Społecznych realizuje obecnie dwa projekty kształcenia dualnego: na kierunku Logistyka (specjalność  Logistyka w biznesie) oraz na kierunku Informatyka, specjalność Aplikacje mobilne z elementami grafiki komputerowej. Studia realizowane są przez Akademię WSB w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Foto: www.youtube.com/user/PolitechnikaSlaska

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy