Informacje

Święto Akademii WSB

Swieto Akademii WSB 2019 (87).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (87).JPG

Tradycyjnie już pod koniec roku akademickiego odbywa się Święto Akademii WSB. W ramach uroczystości wręczane są nagrody i wyróżnienia dla wykładowców, pracowników oraz studentów Uczelni. Tegoroczne święto, które odbyło się 14 czerwca, uświetnił także muzyczny występ Orkiestry Śląskich Kameralistów

Uroczystość rozpoczęła się od części oficjalnej, podczas której uhonorowano studentów i pracowników WSB. Ceremonię otworzyła JM Rektor Akademii WSB dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB.

- To szczególny dzień dla całej społeczności akademickiej naszej Uczelni. Wspólnie z przyjaciółmi i partnerami pragniemy podsumować mijający rok akademicki, a także docenić pracę i zaangażowanie pracowników studentów i absolwentów naszej Uczelni. Serdecznie podziękowania należą się właśnie państwu, to Wy tworzycie i decydujecie o sile i jakości Akademii WSB - mówiła JM Rektor Akademii WSB.

 

Podczas uroczystości rozstrzygnięty został także plebiscyt na Wykładowcę Roku. Odbyła się również loteria fantowa, w której pracownicy, przyjaciele i studenci Uczelni mogli wygrać m.in. lot w tunelu aerodynamicznym, zaproszenia na kolację w restauracjach czy pobyt w hotelu, wizytę w SPA, sesje coachingowe, bilety do kina czy lokalne pamiątki oraz smakołyki m.in. z Ukrainy. Wszyscy wzięli także udział w quizie wiedzy o uczelni i pracownikach Akademii WSB.

 

 

Wyróżnienia i nagrody w czasie Święta Uczelni otrzymali:

 

Nagroda Rektora za szczególną aktywność naukową w projektach badawczych realizowanych w międzynarodowych i krajowych sieciach naukowych:

 • dr Joanna Kurowska-Pysz
 • dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB
 • dr inż. Łukasz Wróblewski
 • dr hab. Maciej Witkowski, prof. AWSB

Nagroda Rektora za aktywną działalność publikacyjną, w tym przygotowanie i opublikowanie monografii w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych

 • prof. dr hab. Lech Bukowski pt. Reliable, Secure and Resilient Logistics Networks w wydawnictwie SPRINGER 2019
 • dr inż. Łukasz Wróblewski (red. A współredaktorzy dr Z.Dacko-Pikiewicz, dr Jerry C.Y.Liu) Cultural Management. From theory to Practice Wydawnictwo London Scientific 2018
 • dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB, (eds.) Innovation Proces in the Social Space of the Organization, Nowa Science Publishers, New York, 2018 (współredakcja dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz)
 • dr hab. Małgorzata Orłowska, prof. AWSB pt. Czas wolny w służbie niepełnosprawnych, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018 (współautor Jacek Jarosław Błeszyński)

 

Nagroda Rektora za szczególną aktywność badawczo-wdrożeniową we współpracy z praktyką gospodarczą i rozwijanie współpracy Nauka - Biznes

 • prof. dr hab. inż. Marek Sitarz
 • dr hab. Katarzyna Chruzik, prof. AWSB
 • dr Marcin Lis
 • dr hab. Adrian Siadkowski, prof. AWSB
 • dr inż. Karol Jędrasiak

 

Nagroda Rektora za animowanie międzynarodowej wymiany myśli naukowej:

 • dr Joanna Kurowska-Pysz - za organizację I International Congress on Sustainable Development, Public Management and Territorial Governance (I Międzynarodowy Kongres Zrównoważonego Rozwoju, Zarządzania Publicznego oraz Zarządzania terytorialnego), organizację V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. Innowacje i Przedsiębiorczość oraz za stworzenie pierwszej w Polsce naukowej szkoły badań nad współpracą transgraniczną i międzyorganizacyjną pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz aktywne tworzenie sieci transgranicznej Unii Europejskiej i Ameryki Południowej
 • dr inż. Łukasz Wróblewski - za podniesienie poziomu praktyk wydawniczych umożliwiających wejście czasopisma Akademii WSB Cultural Management: Science and Education w międzynarodowy obieg naukowy tj. do bazy ERIH oraz Scopus.

 

Wyróżnienie Rektora za szczególną dbałość o wysoką jakość kształcenia na kierunku Pedagogika, której efektem jest zajęcie 4 miejsca w Polsce wśród uczelni publicznych i niepublicznych wg Rankingu Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2019

 • Katedra Pedagogiki – wyróżnienie wręczono dr. hab. Markowi Walancikowi, prof. AWSB - Kierownikowi Katedry


Wyróżnienie Rektora za wysoką jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz wysokie wyniki w studenckich ocenach jakości kształcenia na studiach podyplomowych

 • dr Marcin Lis
 • dr inż. Krystian Mączka
 • dr Sabina Ratajczak
 • mgr Tomasz Banasik
 • mgr Magdalena Bielenin - konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
 • mgr Cecylia Borowska
 • mgr Michał Dziekoński
 • mgr Marta Ir
 • mgr Bartosz Kubista – partner, adwokat, doradca podatkowy w GLC Katowice
 • mgr Anita Wieloch – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach, trener, socjoterapeuta

 

Wyróżnienie Rektora za wysoką jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz wysokie wyniki w studenckich ocenach jakości kształcenia

 • dr inż. Paweł Buchwald
 • dr inż. Karol Jędrasiak
 • dr Karol Kujawa
 • dr Aneta Orczyk
 • dr Tomasz Sadowski
 • dr inż. Paweł Sobczak
 • mgr Łukasz Staszel

 

Wyróżnienie Rektora za efektywny rozwój międzyuczelnianej współpracy międzynarodowej z krajami bloku wschodniego

 • dr Yevhenii Kraichak
 • dr Ilona Yasnolob
 • mgr Katerina Deinenko

 

Wyróżnienie Rektora za zaangażowanie i współpracę przy realizacji studiów podyplomowych na kierunku Akademia Lean Management dla Partnera Merytorycznego

 • Pan Andrzej Krótki - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju w Instytucie Doskonalenia Produkcji Sp. z o. o.

 

Wyróżnienie Rektora za zaangażowanie i aktywną działalność organizacyjną w ramach wykładów otwartych, szkoleń dla interesariuszy zewnętrznych, upowszechniania wiedzy w ramach Otwartej Akademii Nauki oraz działalność na rzecz Kół Naukowych

 • dr Sabina Ratajczak
 • dr Magdalena Kot-Radojewska
 • dr Edyta Nowak-Żółty
 • dr inż. Paweł Sobczak
 • dr Paulina Głowacka
 • dr Tomasz Kasprowicz
 • mgr inż. Piotr Sroczyński

 

Wyróżnienie Rektora za animowanie działań na rzecz Uczelni oraz integracji studentów z zagranicy

 • Solomon Kunle Omogbemi

 

Wyróżnienie Rektora za aktywną działalność naukową, publikacyjną oraz działalność na rzecz społeczności akademickiej doktorantów

 • Pan Jarosław Graziadei-Darmas - Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów

 

Wyróżnienie Rektora za studencką działalność organizacyjną

 • Paulina Czapla w szczególności za działalność na rzecz społeczności akademickiej w ramach pełnienia funkcji Członka Zarządu Forum Uczelni Niepublicznych – Komisji Branżowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Członka Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
 • Alicja Czapla w szczególności za działalność na rzecz społeczności akademickiej w ramach pełnienia funkcji Radnej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
 • Marcelina Pilarska w szczególności za działalność na rzecz społeczności akademickiej w ramach pełnienia funkcji Przewodniczącej Samorządu Studenckiego Akademii WSB oraz organizację i uczestnictwo w konferencjach i wydarzeniach naukowych, pracę społeczną i wolontariat

 

Wyróżnienie Rektora za studencką działalność naukowo-badawczą – za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w obszarze badań naukowych, organizację i uczestnictwo w konferencjach i wydarzeniach naukowych, konkursach krajowych i międzynarodowych, a także liczne publikacje i aktywną działalność w Kołach Naukowych

 • Katarzyna Lato-Pawłowska – Stypendystka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019, Ośmiokrotna stypendystka stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • Aleksandra Czarnecka
 • Anna Lech
 • Aleksandra Lipka
 • Karolina Mańko
 • Kamil Mularczyk
 • Sonia Nieckarz
 • Agnieszka Okulanis
 • Magdalena Pasternak

 

 

Wyróżnienie Rektora za studencką działalność na rzecz rozwoju międzynarodowego wymiaru edukacji, w szczególności za promowanie kultury, dziedzictwa historycznego i walorów geograficznych Polski oraz krajów, z których pochodzą

 • Kuralay Askar
 • Ingrid Alessandra Sirlupú Cusipuma
 • Nino Gabadze
 • Luis Enrique Castillo Gongora
 • Ronaldo Enrique Lobo Gonzalez
 • Kinga Kubala
 • Rahul Kumar
 • Yuliia Makarova
 • Anel Orazaly
 • Claudia Hernández Pacherres
 • Soukeyna Sane
 • Umid Valizada

 

 

Wyróżnienie Rektora, za znaczący wkład w rozwój sportu akademickiego wśród studentów Akademii WSB

 • Pan Maciej Sadowski - Kierownik Studium Kultury Fizycznej Akademii WSB

 

Wyróżnienie Rektora za wybitne osiągnięcia sportowe zespołowe i indywidualne w sezonie 2018/2019

 

Półfinaliści Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu mężczyzn:

 • Arkadiusz Błażkowski
 • Mateusz Hajbura
 • Miłosz Hanasiewicz
 • Bohdan Hoy
 • Artur Kovach
 • Dawid Stawski
 • Paweł Sobański

 

Złoci medaliści Akademickich Mistrzostw Śląska w piłce nożnej:

 • Vephvia Gogokhia
 • Zafar Kazakov
 • Vugar Mamadov
 • Nazarius Rozmetov

 • Mateusz Gąsiorowski - złoty medalista Akademickich Mistrzostw Śląska w wyciskaniu sztangi leżąc
 • Tobiasz Lorek - złoty medalista Akademickich Mistrzostw Śląska w trójboju siłowym

 

Wyróżnienie Rektora za całokształt osiągnięć sportowych uzyskanych podczas studiów

 • Kacper Kaproń – Osiemnastokrotny medalista Mistrzostw Polski w Pływaniu w kategorii MASTERS

 

 

Wyróżnienia Rektora za aktywność i zaangażowanie w działalność organizacyjną na rzecz rozwoju Akademii WSB

 • Justyna Borowik
 • Paulina Cader - Kania
 • Marta Czubrowska
 • Katarzyna Drózd
 • Agnieszka Dubiel
 • Weronika Gałka
 • Joanna Jabłonka
 • Małgorzata Kamińska
 • Rafał Kotarba
 • Anna Krasoń
 • Olga Krygier
 • Sebastian Kwaśniewski
 • Kamila Lamirowska
 • Katarzyna Łopacińska
 • Joanna Mazur
 • Magdalena Mirowska
 • Ewelina Muszyńska
 • Klaudyna Nowoczek-Orzechowska
 • Justyna Psuj
 • Iwona Rosińska
 • Kamila Sadowska
 • Jolanta Sak
 • Karina Skóra
 • Ewelina Stachoń

 

Wyróżnienie Rektora za aktywność i zaangażowanie w działalność organizacyjną na rzecz rozwoju Akademii WSB

 • Grzegorz Adam
 • Regina Bogaczyk
 • Bożena Garbocz
 • Anna Giertler
 • Dr Magdalena Kot-Radojewska
 • Anna Matusik-Gołas
 • Zdzisława Molenda
 • Monika Nierychły
 • Marcin Sędrowicz
 • Paweł Urgacz
 • Ewelina Widerska

 

Wyróżnienie Rektora za życzliwość oraz duże wsparcie pracowników Akademii WSB

Janusz Malisz

Łukasz Wiechno

 

 

 

Plebiscyt Wykładowca Roku 2019

 

W plebiscycie Wykładowca Roku 2019, którego głównym celem jest wyłonienie najlepszych wykładowców prowadzących zajęcia dydaktyczne w Akademii WSB, którzy swoją wiedzą, pasją oraz zaangażowaniem pobudzają studentów do działania i rozwoju oraz sprawiają, że nauka staje się interesująca, a studia praktycznie najlepsze, poprzez głosy oddane przez studentów i absolwentów zwyciężyli:

 

Kategoria OSOBOWOŚĆ – nagrodę w tej kategorii otrzymuje wykładowca, który przekazuje wiedzę z pasją i zaangażowaniem jednocześnie jest świadomy tego jak ważny jest poziom kształcenia. Jego zajęcia charakteryzuje pełen profesjonalizm, rzeczowość i charyzma.

 • dr hab. Robert Socha

 

Kategoria KILLER - laureat kolejnej kategorii to osoba wymagająca, konsekwentnie zmierzająca do celu. Laureat/ka mimo, że może sprawiać wrażenie osoby surowej jest nadprzeciętnie obiektywna i sprawiedliwa w swych ocenach. Osoba otwarta na nowe wyzwania i wspierają najtrudniejsze przedsięwzięcia.

 • dr inż. Łukasz Wróblewski

 

Kategoria PRZYJACIEL STUDENTA - to osoba, która swoją osobowością, wiedzą i doświadczeniem nieustannie wspiera studentów w ich rozwoju i edukacji. Osoba pełna entuzjazmu i pasji, dla której student jest podmiotem najwyższej wagi. Potrafi wsłuchać się w głos studenckiej społeczności i nie boi się walczyć o to co ważne.

 • dr Edyta Nowak- Żółty

 

 

Serdecznie gratulujemy!

Swieto Akademii WSB 2019 (1).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (1).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (2).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (2).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (3).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (3).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (4).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (4).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (5).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (5).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (6).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (6).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (7).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (7).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (8).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (8).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (9).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (9).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (10).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (10).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (11).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (11).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (12).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (12).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (13).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (13).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (14).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (14).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (15).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (15).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (16).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (16).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (17).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (17).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (19).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (19).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (20).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (20).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (21).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (21).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (22).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (22).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (23).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (23).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (24).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (24).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (98).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (98).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (27).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (27).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (110).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (110).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (108).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (108).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (104).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (104).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (101).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (101).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (102).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (102).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (106).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (106).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (103).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (103).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (109).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (109).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (100).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (100).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (99).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (99).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (111).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (111).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (107).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (107).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (25).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (25).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (29).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (29).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (30).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (30).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (31).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (31).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (32).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (32).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (33).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (33).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (34).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (34).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (35).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (35).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (36).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (36).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (37).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (37).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (38).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (38).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (39).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (39).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (40).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (40).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (41).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (41).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (42).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (42).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (43).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (43).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (44).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (44).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (45).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (45).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (46).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (46).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (47).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (47).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (48).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (48).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (49).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (49).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (50).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (50).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (51).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (51).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (52).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (52).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (53).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (53).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (54).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (54).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (55).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (55).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (56).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (56).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (57).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (57).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (58).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (58).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (59).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (59).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (60).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (60).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (61).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (61).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (62).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (62).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (63).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (63).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (64).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (64).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (65).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (65).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (66).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (66).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (67).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (67).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (68).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (68).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (69).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (69).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (70).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (70).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (71).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (71).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (72).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (72).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (73).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (73).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (74).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (74).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (75).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (75).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (76).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (76).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (77).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (77).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (78).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (78).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (79).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (79).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (80).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (80).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (81).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (81).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (112).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (112).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (113).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (113).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (82).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (82).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (83).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (83).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (84).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (84).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (85).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (85).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (86).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (86).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (88).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (88).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (89).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (89).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (90).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (90).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (91).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (91).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (92).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (92).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (93).JPG

Swieto Akademii WSB 2019 (93).JPG

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji