Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Vivat Academia, vivant Professores!

Inauguracja 2019_2020 (25).jpg

Inauguracja 2019_2020 (25).jpg

„Bądźcie odważni, bądźcie bohaterami własnego życia” – takie słowa Rektor Akademii WSB dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB skierowała do studentów podczas jubileuszowej 25. Inauguracji Roku Akademickiego w Akademii WSB.

Uroczystość odbyła się 8 października 2019 r.

W uroczystości, która odbyła się w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, udział wzięło blisko 700 gości, w tym przedstawicieli środowiska naukowego, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, przedstawicieli biznesu, studentów i przyjaciół Akademii WSB.

Tradycyjne „Quod Bonum, Felix, Faustum Fortunatumque sit - Oby wypadło dobrze, szczęśliwie i pomyślnie!” poprzedziło multimedialne przemówienie inaugurujące rok akademicki 2019/2020, w którym JM Rektor Akademii WSB dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB odniosła się do jubileuszu 25 lat uczelni. Podkreślając dotychczasowe osiągnięcia, które są udziałem całej społeczności akademickiej Akademii WSB, Rektor zaznaczyła, że są jednocześnie dobrym początkiem do dalszej pracy.

O sukcesach, wartościach i ambicjach w obszarze doskonałości w nauce, doskonałości w dydaktyce oraz doskonałości w organizacji podczas inauguracyjnego expose opowiedziały także Prorektor ds. Nauki i Kształcenia dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB oraz Prorektor ds. Rozwoju dr Sabina Ratajczak, Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji w Akademii WSB.

 

 

Tradycyjnie najważniejszym momentem inauguracji roku akademickiego był Akt Immatrykulacji, który poprowadziła Rektor Akademii WSB dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB oraz Prorektor ds. Nauki i Kształcenia dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB. Po złożeniu ślubowania do grona Społeczności Akademickiej Akademii WSB zostali przyjęci studenci polscy i zagraniczni, a także doktoranci.

Witając blisko 2800 nowych studentów z kraju i zza granicy w społeczności Akademii WSB Rektor apelowała, aby byli odważni, ale też wierni tradycjom akademickim i wartościom takim jak prawda, uczciwość, szacunek wobec innych i samych siebie, a swoim postępowaniem dawali dowód tego, że tworzą elitę naszego kraju i jego przyszłość.

 


Podczas uroczystości głos zabrali przedstawiciele administracji rządowej, Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej oraz władz wojewódzkich:
- list Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, gratulujący nowym studentom wyboru uczelni oraz z życzeniami sukcesów w czasie nowego roku akademickiego, odczytała Pani Ewa Malik, Posłanka na Sejm RP,
- życzenia pomyślności w nowym roku akademickim oraz uznanie dla dotychczasowych osiągnięć Akademii WSB w imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dra Jarosława Gowina przekazał Pan Piotr Ziółkowski, Dyrektor Biura Programów Ministra,
- gratulacje nowym studentom oraz życzenia dalszej owocnej współpracy pomiędzy Urzędem Ochrony Danych Osobowych i Akademią WSB przekazał Pan Tomasz Soczyński, dyrektor Zespołu Informatyki w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych,
- o potędze realizowania marzeń w wykonaniu Akademii WSB oraz o silnych relacjach z uczelnią na poziomie osobistym, ale także jako obywatela i przedstawiciela administracji państwowej opowiadała Pani Barbara Dolniak, Wicemarszałek Sejmu RP.
 
 
Uroczystości inaugurujące 25 rok akademicki w Akademii WSB były także okazją do wręczenia wyróżnień państwowych i uczelnianych.


W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy Wojewoda Śląski Pan Jarosław Wieczorek dokonał odznaczenia pracowników, których na podstawie Art. 138. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.   i Art. 2. oraz  Art. 16 Ustawy z dnia 16 października 1992 r. o Orderach i odznaczeniach - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył:

 • Brązowym Krzyżem Zasługi - Dr Sabinę Ratajczak, Prorektor Akademii WSB
 • Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę - mgr Justynę Psuj
 • Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę - mgr Dominikę Czerniak
 • Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę - mgr Annę Giertler
 • Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę - mgr Annę Korzeniowską
 • Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę - mgr Beatę Przebindowską

 


Odznaczenia z rąk Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka odebrali również pracownicy Akademii WSB wyróżnieni przez Ministra Edukacji Narodowej „Medalem Komisji Narodowej”:

 • dr hab. Olga Nowotny-Czupryna, prof. AWSB
 • dr Mateusz Grzesiak

 

Podczas wydarzenia JM Rektor Akademii WSB dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB przyjęła z rąk Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego – Pana Jana Kawuloka - przyznaną Akademii WSB Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.


Uroczystościom inauguracyjnym towarzyszyły promocje habilitacyjne i doktorskie, które z rąk JM Rektor Akademii WSB, po uroczystym ślubowaniu, otrzymali:

 

Promocje habilitacyjne:

 • dr Magdalena Kraczla – monografia habilitacyjna pt. Stres w pracy menedżera. Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Nogalski dr hab. Elżbieta Kowalczyk dr hab. Piotr Wachowiak
 • dr Elwira Gross-Gołacka – monografia habilitacyjna pt. Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów w organizacji. Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Czerska, prof. dr hab. Tadeusz Listwan, prof. dr hab. Aleksy Pocztowski
 • dr Agnieszka Rzepka – monografia habilitacyjna pt. Relacje międzyorganizacyjne i kapitał intelektualny jako czynniki rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw. Studium na wybranym przykładzie przedsiębiorstw polskich i gruzińskich. Recenzenci: dr hab. Karolina Mazur, dr hab. Barbara Siuta-Tokarska, dr hab. Agnieszka Sopińska
 • dr Radosław Miśkiewicz – monografia habilitacyjna pt. Struktura organizacyjna w procesie integracji na przykładzie przedsiębiorstw branży hutniczej w Polsce. Proces cyfryzacji w koncepcji przemysłu 4.0. Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, dr hab. Grzegorz Bełz, dr hab. Waldemar Glabiszewski.


Promocje doktorskie:

 • mgr inż. Krzysztof Radwan – rozprawa doktorska pt. „Koncepcja systemu zarządzania komponentem sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych”. Promotorzy: prof. dr hab. Włodzimierz Sroka, prof. dr hab. Marek Walancik,
 • mgr Jarosław Świerkot – rozprawa doktorska pt. „Model zarządzania procedurami medycznymi w szpitalu publicznym na przykładzie województwa śląskiego”. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Makieła, Promotor pomocniczy: dr Magdalena Wróbel.


 
Uroczystości inaugurujące nowy rok akademickie były także okazją do wręczenia - po raz dziewiętnasty w historii Akademii WSB - wyróżnienia "Lidera Roku". Projekt został zainicjowany przez Akademię WSB w 2000 r. Laureatami tej prestiżowej nagrody są absolwenci, którzy uzyskali w trakcie wszystkich lat studiów najwyższe średnie ocen, a także wyróżnili się aktywną i znaczącą działalnością naukową, społeczną oraz kulturalną na rzecz społeczności akademickiej. Statuetką Lidera Roku 2019 wyróżniono Panią mgr Aleksandrę Lipkę, absolwentkę kierunku Zarządzanie specjalność Transport i Logistyka, uczestniczkę licznych konferencji naukowych oraz autorkę artykułów naukowych poświęconych tematyce Logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem transportu lotniczego, z którym związana jest zawodowo.
 

Wykład inauguracyjny pt. „Koniec Uczelni jakie znamy?”, wygłosił Pan prof. Łukasz Sułkowski – Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezes PCG Akademia. Podczas wystąpienia prof. Łukasz Sułkowski zwracał uwagę na wyzwania jakim muszą stawić czoła polskie uczelnie - zarówno w obszarze dydaktyki, badań naukowych, jak i zarządzania.

 


W uroczystości rozpoczynającej 25 rok akademicki w Akademii WSB udział wzięło liczne grono zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się:
•    przedstawiciele władz państwowych i Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej,
•    przedstawiciele korpusu dyplomatycznego,
•    przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i metropolitarnych,
•    przedstawiciele instytucji naukowych, szkolnictwa wyższego oraz uczelni wyższych,
•    przedstawiciele organizacji oraz instytucji zrzeszających przedsiębiorców, praktyki gospodarczej, partnerów Akademii WSB i członkowie Rady Ekspertów działającej przy Akademii WSB,
•    przedstawiciele służb mundurowych,
•    reprezentanci duchowieństwa,
•    reprezentanci  instytucji wyższej użyteczności publicznej, organizacji społecznych, kultury oraz oświaty,
•    przedstawiciele partnerskich szkół średnich,
•    zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów Akademii WSB,
•    mieszkańcy miasta oraz Przyjaciele Akademii WSB.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniły Chór Reprezentacyjny Uniwersytetu Śląskiego pod batutą Pani prof. Izabelli Zieleckiej-Panek oraz duet Dombrowa Piano Duo.Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020 poprzedziło Nabożeństwo Ekumeniczne z udziałem przedstawicieli Kościoła Chrystusowego w RP, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Ewangelicko-Augsburgskiego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Polskiego Autokefalistycznego Kościoła Prawosławnego. Nabożeństwo rozpoczął koncert pt. „Viator” w wykonaniu multiinstrumentalisty Józefa Skrzeka, któremu towarzyszyła córka Elżbieta – wokalistka.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguracja 2019_2020 (1).jpg

Inauguracja 2019_2020 (1).jpg

Inauguracja 2019_2020 (2).jpg

Inauguracja 2019_2020 (2).jpg

Inauguracja 2019_2020 (3).jpg

Inauguracja 2019_2020 (3).jpg

Inauguracja 2019_2020 (4).jpg

Inauguracja 2019_2020 (4).jpg

Inauguracja 2019_2020 (5).jpg

Inauguracja 2019_2020 (5).jpg

Inauguracja 2019_2020 (6).jpg

Inauguracja 2019_2020 (6).jpg

Inauguracja 2019_2020 (7).jpg

Inauguracja 2019_2020 (7).jpg

Inauguracja 2019_2020 (8).jpg

Inauguracja 2019_2020 (8).jpg

Inauguracja 2019_2020 (9).jpg

Inauguracja 2019_2020 (9).jpg

Inauguracja 2019_2020 (10).jpg

Inauguracja 2019_2020 (10).jpg

Inauguracja 2019_2020 (11).jpg

Inauguracja 2019_2020 (11).jpg

Inauguracja 2019_2020 (12).jpg

Inauguracja 2019_2020 (12).jpg

Inauguracja 2019_2020 (13).jpg

Inauguracja 2019_2020 (13).jpg

Inauguracja 2019_2020 (14).jpg

Inauguracja 2019_2020 (14).jpg

Inauguracja 2019_2020 (15).jpg

Inauguracja 2019_2020 (15).jpg

Inauguracja 2019_2020 (16).jpg

Inauguracja 2019_2020 (16).jpg

Inauguracja 2019_2020 (17).jpg

Inauguracja 2019_2020 (17).jpg

Inauguracja 2019_2020 (18).jpg

Inauguracja 2019_2020 (18).jpg

Inauguracja 2019_2020 (19).jpg

Inauguracja 2019_2020 (19).jpg

Inauguracja 2019_2020 (20).jpg

Inauguracja 2019_2020 (20).jpg

Inauguracja 2019_2020 (21).jpg

Inauguracja 2019_2020 (21).jpg

Inauguracja 2019_2020 (22).jpg

Inauguracja 2019_2020 (22).jpg

Inauguracja 2019_2020 (23).jpg

Inauguracja 2019_2020 (23).jpg

Inauguracja 2019_2020 (24).jpg

Inauguracja 2019_2020 (24).jpg

Inauguracja 2019_2020 (26).jpg

Inauguracja 2019_2020 (26).jpg

Inauguracja 2019_2020 (27).jpg

Inauguracja 2019_2020 (27).jpg

Inauguracja 2019_2020 (28).jpg

Inauguracja 2019_2020 (28).jpg

Inauguracja 2019_2020 (29).jpg

Inauguracja 2019_2020 (29).jpg

Inauguracja 2019_2020 (30).jpg

Inauguracja 2019_2020 (30).jpg

Inauguracja 2019_2020 (31).jpg

Inauguracja 2019_2020 (31).jpg

Inauguracja 2019_2020 (32).jpg

Inauguracja 2019_2020 (32).jpg

Inauguracja 2019_2020 (33).jpg

Inauguracja 2019_2020 (33).jpg

Inauguracja 2019_2020 (34).jpg

Inauguracja 2019_2020 (34).jpg

Inauguracja 2019_2020 (35).jpg

Inauguracja 2019_2020 (35).jpg

Inauguracja 2019_2020 (36).jpg

Inauguracja 2019_2020 (36).jpg

Inauguracja 2019_2020 (37).jpg

Inauguracja 2019_2020 (37).jpg

Inauguracja 2019_2020 (38).jpg

Inauguracja 2019_2020 (38).jpg

Inauguracja 2019_2020 (39).jpg

Inauguracja 2019_2020 (39).jpg

Inauguracja 2019_2020 (40).jpg

Inauguracja 2019_2020 (40).jpg

Inauguracja 2019_2020 (41).jpg

Inauguracja 2019_2020 (41).jpg

Inauguracja 2019_2020 (42).jpg

Inauguracja 2019_2020 (42).jpg

Inauguracja 2019_2020 (43).jpg

Inauguracja 2019_2020 (43).jpg

Inauguracja 2019_2020 (44).jpg

Inauguracja 2019_2020 (44).jpg

Inauguracja 2019_2020 (45).jpg

Inauguracja 2019_2020 (45).jpg

Inauguracja 2019_2020 (46).jpg

Inauguracja 2019_2020 (46).jpg

Inauguracja 2019_2020 (47).jpg

Inauguracja 2019_2020 (47).jpg

Inauguracja 2019_2020 (48).jpg

Inauguracja 2019_2020 (48).jpg

Inauguracja 2019_2020 (49).jpg

Inauguracja 2019_2020 (49).jpg

Inauguracja 2019_2020 (50).jpg

Inauguracja 2019_2020 (50).jpg

Inauguracja 2019_2020 (51).jpg

Inauguracja 2019_2020 (51).jpg

Inauguracja 2019_2020 (52).jpg

Inauguracja 2019_2020 (52).jpg

Inauguracja 2019_2020 (53).jpg

Inauguracja 2019_2020 (53).jpg

Inauguracja 2019_2020 (54).jpg

Inauguracja 2019_2020 (54).jpg

Inauguracja 2019_2020 (55).jpg

Inauguracja 2019_2020 (55).jpg

Inauguracja 2019_2020 (56).jpg

Inauguracja 2019_2020 (56).jpg

Inauguracja 2019_2020 (57).jpg

Inauguracja 2019_2020 (57).jpg

Inauguracja 2019_2020 (58).jpg

Inauguracja 2019_2020 (58).jpg

Inauguracja 2019_2020 (59).jpg

Inauguracja 2019_2020 (59).jpg

Inauguracja 2019_2020 (60).jpg

Inauguracja 2019_2020 (60).jpg

Inauguracja 2019_2020 (61).jpg

Inauguracja 2019_2020 (61).jpg

Inauguracja 2019_2020 (62).jpg

Inauguracja 2019_2020 (62).jpg

Inauguracja 2019_2020 (63).jpg

Inauguracja 2019_2020 (63).jpg

Inauguracja 2019_2020 (64).jpg

Inauguracja 2019_2020 (64).jpg

Inauguracja 2019_2020 (65).jpg

Inauguracja 2019_2020 (65).jpg

Inauguracja 2019_2020 (66).jpg

Inauguracja 2019_2020 (66).jpg

Inauguracja 2019_2020 (67).jpg

Inauguracja 2019_2020 (67).jpg

Inauguracja 2019_2020 (68).jpg

Inauguracja 2019_2020 (68).jpg

Inauguracja 2019_2020 (69).jpg

Inauguracja 2019_2020 (69).jpg

Inauguracja 2019_2020 (70).jpg

Inauguracja 2019_2020 (70).jpg

Inauguracja 2019_2020 (71).jpg

Inauguracja 2019_2020 (71).jpg

Inauguracja 2019_2020 (72).jpg

Inauguracja 2019_2020 (72).jpg

Inauguracja 2019_2020 (73).jpg

Inauguracja 2019_2020 (73).jpg

Inauguracja 2019_2020

Inauguracja 2019_2020

Inauguracja 2019_2020 (74).jpg

Inauguracja 2019_2020 (74).jpg

Inauguracja 2019_2020 (75).jpg

Inauguracja 2019_2020 (75).jpg

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy