Informacje

VI edycja Dnia Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Akademii WSB

W piątek 7 lutego 2020 w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej miała miejsce VI edycja Dnia Otwartego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W trakcie współorganizowanego wraz z Urzędem Ochrony Danych Osobowych wydarzenia uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji m.in. na temat przetwarzania danych osobowych w kontekście opieki medycznej, ataków socjotechnicznych, czy zarządzania stronami internetowymi. Pan Minister Mirosław Sanek mówił również o udanej współpracy między Akademią WSB, a UODO w zakresie studiów podyplomowych, które kształcą ekspertów i popularyzują wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych.

Dzień Otwartego Urzędu Ochrony Danych Osobowych został zainaugurowany przez Prorektora ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem dr Marcin Lisa, który powitał gości w imieniu Rektor dr hab. Zdzisławy Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB oraz przypomniał słuchaczom, że w tym roku realizowana jest już 22 edycja studiów podyplomowych Akademii WSB przy współpracy z UODO (dawnym GIODO), czego rezultatem jest ponad 550 absolwentów. 

 

Następnie głos zabrał Pan Minister Mirosław Sanek, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który podziękował Rektor dr hab. Zdzisławie Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB za współpracę i udział w tworzeniu studiów, które jako jedne z nielicznych w Polsce kształcą specjalistów w zakresie Ochrony Danych Osobowych - „Pierwszego dnia, kiedy pojawiłem się w Urzędzie Ochrony Danych,  wtedy jeszcze w biurze GIODO, […] słyszałem o Dąbrowie Górniczej, Akademii WSB i […] wiedziałem już od razu, że to jest to bardzo istotne miejsce na mapie rozwoju ochrony danych osobowych w Polsce.”

 

Pan Minister Sanek mówił też o konwencji 108, którą świętujemy w dniu Ochrony Danych Osobowych, a która – mimo wyzwań - stanowiła kamień milowy w budowaniu prywatności i ochrony danych osobowych obywateli krajów w Europie i Polsce. 


Następnie goście mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat ról i zadań w procesie przetwarzania danych osobowych poprowadzonej przez p. Monikę Krasińską, która jest Dyrektorem Departamentu Orzecznictwa i Legislacji UODO oraz wykładowcą Akademii WSB w zakresie studiów podyplomowych.

 

Pani Dyrektor zwróciła uwagę na fakt, że temat ochrony danych osobowych w ostatnich latach niezwykle się rozwinął, a zarządzanie danymi osobowymi jest nie tylko koniecznością, ale niesie ze sobą również potencjał biznesowy i przyczynia się do budowania bardziej uświadomionych pracowników o podwyższonych kompetencjach.  

 

 „W mojej ocenie, którą wielokrotnie wyrażałam na naszych studiach tutaj ochrona danych osobowych może być znakomitym impulsem dla podwyższenia kompetencji w procesie zarządzania informacją.”

 

Następnie uczestnicy zapoznali się z zagrożeniami wynikającymi z wykorzystania informacji ogólnodostępnych informacji w atakach socjotechnicznych, które przedstawił Tomasz Banasik, ekspert w obszarze systemów bezpieczeństwa i zarządzania IT opartych o normy ISO, metodyki COBIT, oraz ITIL.

 

W godzinach popołudniowych p. Paulina Dawidczyk, zastępca Dyrektora Departamentu Skarg UODO poprowadziła warsztaty na temat przetwarzania danych osobowych w sektorze medycznym, natomiast Jarosław Żabówka, Inspektor Ochrony Danych i Administrator Bezpieczeństwa Informacji Akademii WSB, opowiadał o zależnościach pomiędzy RODO, a informacjami ze stron internetowych, nazywanymi cookies.

 

Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony z inicjatywy Komitetu Ministrów Rady Europy aby uczcić rocznicę otwarcia do podpisu Konwencji 108 Rady Europy. To najstarszy akt prawny o zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

 

Akademia WSB jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce kształci ekspertów z zakresu ochrony danych osobowych w ramach studiów podyplomowych, które realizowane są przy współpracy z UODO.

 

Sprawdź ofertę studiów podyplomowych z obszaru ochrona danych osobowych w administracji i biznesie: KLIKNIJ TUTAJ

 

 

PEŁNA OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII WSB

 

 

 

 

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji