Informacje

Dron.edu.pl partnerem biznesowym Akademii WSB

Akademia WSB podpisała umowę z firmą DRON.edu.pl – Ośrodkiem Szkolenia i Egzaminowania Pilotów Dronów. W ramach współpracy zostanie opracowana koncepcja specjalnego programu modułu zajęć, które realizowane będą na kierunku logistyka i transport. W podpisaniu umowy uczestniczyła Rektor AWSB dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, dr Sabina Ratajczak oraz dr inż. Marzena Graboń-Chałupczak. Firmę Dron.edu.pl reprezentował Michał Matela.

Umowa podpisana z firmą Dron.edu.pl obejmuje opracowanie koncepcji programu modułu zajęć „Bezzałogowe statki powietrzne”, które realizowane będą na kierunku logistyka i transport. W ramach modułu studenci będą poznawać zagadnienia fotogrametrii z wykorzystaniem BSP, tworzenia otrofotomap, tworzenia modeli 3D, wykorzystania kamery termowizyjnej, wideofilmowania i fotografii z wykorzystaniem BSP.

 

Moduł jest finansowany w ramach projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych i realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - Zintegrowane Programy Uczelni.

 

Zachęcamy również do sprawdzenia oferty studiów na kierunku logistyka: https://bit.ly/37kZm72 oraz transport: https://bit.ly/2HiYbdx


 

/12.02.2020/

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji