Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Biblioteka Akademii WSB on-line!

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna Akademii WSB zachęca do korzystania z zasobów elektronicznych dostępnych online. 

 

 • SAGE Journals, moduł Social Sciences&Humanities - HSS 2019 – baza obejmuje następujący zakres tematyczny: sztuka i nauki humanistyczne, socjologia, edukacja, psychologia, komunikacja i media, politologia, kryminologia i prawo, polityka oraz stosunki międzynarodowe, biznes i zarządzanie i in. Wykaz czasopism dostępnych w bazie znajduje się na stronie internetowej biblioteki. Dostęp do bazy: https://journals.sagepub.com/
 • ProQuest – ABI/INFORM Global, ABI/INFORM Trade & Industry, ABI/INFORM Dateline – w kolekcji znajdują się tysiące pełnotekstowych czasopism, rozpraw, dokumentów roboczych, kluczowych czasopism biznesowych i ekonomicznych, takich jak The Economist i Sloan Management Review, raporty krajowe i branżowe oraz główne źródła wiadomości, takie jak Wall Street Journal. Dostęp do bazy: https://search.proquest.com/abicomplete/index?accountid=50487
 • EMIS – baza zawierająca teksty z dziedziny ekonomii, finansów i polityki, a także dostęp do pełnych tekstów artykułów prasowych (Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Wprost, Newsweeka i in.). Dostęp do bazy: https://www.emis.com/php/search/search
 • CEIC – zapraszamy Państwa do bezpłatnego testu bazy danych makroekonomicznych CEIC, która oferuje precyzyjne i aktualne dane makroekonomiczne, sektorowe, finansowo-bankowe i statystyczne wraz z archiwami sięgającymi roku 1946, obejmujące rynki całego świata. Dostęp do bazy: www.ceicdata.com
 • EBSCOhost – daje dostęp do zbioru pełnotekstowych wielodziedzinowych baz danych z zakresu nauk: ścisłych, humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i medycznych, psychologii, edukacji, zarządzania, biznesu i informatyki. W ramach EBSCOhost mają Państwo dostęp m. in. do bazy MEDLINE with Full Text (teksty z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej) oraz EconLit with Full Text (teksty z dziedziny ekonomii i finansów).
 • EMERALD Insight – baza czasopism naukowych z zakresu: rachunkowości, finansów, ekonomii i polityki socjalnej oraz zarządzania. Dostęp do bazy: https://www.emerald.com/insight/
 • eBook Subscription Harvard Business Publishing Collection – to nowatorski zbiór książek elektronicznych zawierający kompletny katalog Harvard Business Review e-books. Ponad 600 książkek i 150 artykułów z serii HBR Classics, zapewnia dostęp do źródeł z zakresu biznesu, ekonomii, finansów, przedsiębiorczości, marketingu, planowania strategicznego i rozwoju osobistego. Dostęp testowy do 31.05.2020 r.

Aby korzystać z powyższych baz, należy w przeglądarce zmienić ustawienia PROXY – w celu uzyskania odpowiednich danych prosimy o kontakt mailowy: biblioteka@wsb.edu.pl

 

 • NASBI – biblioteka ebooków z następujących dziedzin: prawo, informatyka, ekonomia, biznes, rozwój osobisty itp. Dostęp do bazy: https://nasbi.pl/ (w celu uzyskania indywidualnego kodu dostępu prosimy o kontakt mailowy: biblioteka@wsb.edu.pl)
 • Skanuj – nie żałuj! To akcja, którą przygotowaliśmy dla Państwa, by mogli Państwo chociaż częściowo korzystać z zasobów stacjonarnych. Oferujemy skan na życzenie, obejmujący np. artykuł z czasopisma lub fragment książki (do 50 stron), które znajdują się w naszym katalogu. Prośby prosimy kierować na adres mailowy biblioteki: biblioteka@wsb.edu.pl.


We are pleased to inform you about the electronic databases available to you from your home computers.

 • SAGE Journals, Social Sciences & Humanities module – HSS 2019 – the datbase covers the following thematic scope: art and humanities, sociology, education, psychology, communication and media, political science, criminology and law, politics and international relations, business and management, etc. The list of periodicals available in the database is available on the library website. Access to the database: https://journals.sagepub.com/
 
 • ProQuest – ABI / INFORM Global, ABI / INFORM Trade & Industry, ABI / INFORM Dateline – the collection includes thousands of full-text magazines, dissertations, working documents, key business and economic magazines such as The Economist and Sloan Management Review, national and industry reports and major news sources such as the Wall Street Journal. Access to the database: https://search.proquest.com/abicomplete/index?accountid=50487
 
 • EMIS – a database containing texts in the field of economics, finance and politics, as well as offering access to the full texts of press articles (Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Wprost, Newsweek and others). Access to the database: https://www.emis.com/php/search/search
 
 • CEIC – We offer you a free test of the CEIC macroeconomic database. The CEIC database provides precise and up-to-date macroeconomic, sector, financial, banking and statistical data together with archives dating back to 1946 and covering markets around the world. Access to the database: www.ceicdata.com
 
 • EMERALD Insight – a database of scientific journals in the fields of accounting, finance, economics and social policy, as well as management. Access to the database: https://www.emerald.com/insight/

 

To use the databases described above, you have to set PROXY on your computer – in order to obtain an access, please contact us by e-mail: biblioteka@wsb.edu.pl

 • Legalis – is the most extensive and comprehensive base of Polish law. The database contains, legal acts, judicial decisions, templates of letters and contracts, legal monographs. Access to the database: https://legalis.pl/ (in order to obtain an access, please contact us by e-mail: biblioteka@wsb.edu.pl)
 
 • EBSCOhost – gives access to a set of full-text multi-domain databases in the field of exact, social, economic and medical sciences, humanities, psychology, education, management, business and IT. As part of EBSCOhost you have access, among others, to the MEDLINE with Full Text database (texts in the field of medicine, nursing, dentistry, veterinary medicine, healthcare system) and EconLit with Full Text (texts in the field of economics and finance). Access to the database: http://search.ebscohost.com/ (in order to obtain an access, please contact us by e-mail: biblioteka@wsb.edu.pl)
 
 
 • IBUK Libra – access to almost 100 textbooks from various fields of study. Access to the database: https://libra.ibuk.pl/ (in order to obtain an individual access code, please contact us by e-mail: biblioteka@wsb.edu.pl)
 • NASBI – a library of e-books in the following fields: law, IT, economics, business, personal development, etc. Access to the database: https://nasbi.pl/ (for an individual access code, please contact us at: biblioteka@wsb.edu.pl)
 
 
 • Scan – don't think twice about it! This is an option that we have prepared for you so that you can at least partially use traditional resources. We offer you a scan on request, e.g. of a magazine article or a book fragment (up to 50 pages), of the publications which are listed in our catalogue. Please send requests to the library email address: biblioteka@wsb.edu.pl.

 

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy