Informacje

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Territorial and Inter-Organizational Cooperation’2020 za nami

Naukowcy i praktycy zajmujący się tematyką wielowymiarowej współpracy terytorialnej i międzyorganizacyjnej spotkali się 23-24.09.2020 r. w Brennej podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Territorial and Inter-Organizational Cooperation’2020”, zorganizowanej przez Akademię WSB w formie hybrydowej.

Przedstawiciele ośrodków badawczo-naukowych z 20 krajów, w tym m.in. z Finlandii, Dani, Brazylii, Rosji, Włoch, Niemiec czy Francji, obecni na konferencji zarówno osobiście, jaki i za pośrednictwem elektronicznych platform komunikacyjnych, uczestniczyli w wykładach  i panelach dyskusyjnych, w czasie których prezentowali i omawiali wyniki najnowszych badań naukowych, a także budowali sieć kontaktów, która w przyszłości zaowocuje kolejnymi, ciekawymi projektami badawczymi.

 

Konferencję zorganizowano w innowacyjnej formule, z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań, m.in. sesji plenarnych i roundtable debates, które koncentrują się na wartościowej dyskusji i wymianie myśli naukowej.

 

Konferencji towarzyszyło wiele interesujących wydarzeń, m.in. panel dyskusyjny „Program INTERREG Czechy-Polska: doświadczenia z lat 2014-2020  i główne założenia na lata 2021-2027, z udziałem Beate Grajnert, reprezentantki Komisji Europejskiej; panel dyskusyjny „Instytucje kultury pogranicza polsko-czeskiego wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku”, czy też prezentacja projektu „Wiedza – umiejętności – kompetencje. Innowacyjny model przyspieszenia współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego”, realizowanego przez Fundację Giełdy Papierów Wartościowych (Fundacja GPW).

 

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Studiów nad Współpracą Terytorialną  i Międzyorganizacyjną Akademii WSB, sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości w latach 2019-2022, na podstawie umowy  nr. 018/RID/2018/19, dotyczącej projektu „PERFECT- Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Akademii WSB"

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji