Informacje

Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla studentów, słuchaczy i doktorantów / Free psychological assistance

Mając świadomość tego, że samopoczucie i zdrowie psychiczne mają znaczący wpływ na naszą kondycję fizyczną, również na odporność – ponownie uruchamiamy dla naszych studentów, słuchaczy i doktorantów bezpłatne wsparcie psychologiczne, porady będą udzielane już od 12 października 2020 r.

Praca zdalna, brak kontaktu ze znajomymi i rodziną, brak spotkań towarzyskich, strach przed zakażeniem – to wszystko powoduje, że nasze zdrowie psychiczne w czasie pandemii może znacznie ucierpieć. Choć sytuacja trwa już od kilku miesięcy, nadal budzi lęk i nie każdy jest w stanie sobie sam z tym wyzwaniem poradzić. 

 

TERMINY PORAD

 

Nasi psychologowie czekają na Państwa w poniedziałki, środy i piątki. Rozmowa z psychologiem będzie przeprowadzana w formie telefonicznej lub zdalnej, przy zachowaniu pełnej poufności.


 

 

Poniedziałek godz. 15.00–19.00 – język polski, tel. 32 295 93 09


Justyna Rutkowska - psychoterapeuta, psycholog, psychoonkolog, dyrektor VERSO Instytutu Psychoterapii i Zdrowia, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.


 Środa godz. 10.00-12.00 oraz 16.00-18.00 – język polski i język rosyjski, tel. 32 295 93 06

  

dr n. hum. Radosław Molenda - wykładowca Akademii WSB, adiunkt, konsultant ds. pomocy psychologicznej. Wpisany do Spisu Psychologów Polskich. Porady psychologiczne udzielane są w języku polskim i rosyjskim. 

 


 

Piątek godz. 16.00–20.00 – język polski i język angielski, tel. 32 295 93 08

 

dr n. hum. Dominika Siewniak-Maciuszek - wykładowca Akademii WSB, starszy asystent w Oddziale Psychiatrycznym Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej. Porady psychologiczne udzielane są w języku polskim i angielskim.

 


O czym możesz porozmawiać z psychologiem?

- Napięcie emocjonalne, odreagowanie wobec najbliższych
- Kryzys w bliskich relacjach
- Komunikacja z partnerem, partnerką, dziećmi
- Napięcia w ciele, bóle, objawy psychosomatyczne
- Higiena psychiczna w okresie izolacji społecznej
- Konflikty w rodzinie
- Obawy o przyszłość - studia, praca, płynność finansowa
- Wsparcie bliskich w rodzinie, osób starszych, słabszych
- Wyciszanie umysłu, opiekowanie się sobą
- Natłok myśli, bezradność, niechęć
- Melancholia, depresyjność, smutek
- Trudności z koncentracją, zapamiętywaniem, myśleniem
- Kłopoty ze snem i odpoczynkiem 
- Odpuszczanie sobie, odmawianie, podejmowanie decyzji
- ...a może coś jeszcze innego?

 

Czekamy na Państwa kontakt na Skypie (nazwa użytkownika: wsparcie psychologiczne Akademii WSB) lub pod telefonem w wymienionych poniżej terminach. W przypadku gdy numer będzie zajęty – oddzwonimy. W razie problemów technicznych bardzo prosimy o kontakt pod numerem 32 295 93 40 lub mailowo rektorat@wsb.edu.pl

 

Uruchamiając te działania, Akademia WSB chce Państwa zapewnić o swoim wsparciu i trosce. Nie wstydźmy się korzystać z pomocy, jeśli naprawdę jej potrzebujemy. Czasem wystarczy rzetelna i spokojna rozmowa z drugą osobą, by spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość przez jaśniejsze okulary.

___________________________________________________________
Free psychological assistance for students, postgraduate students and PhD students


Since we know that well-being and mental health have a significant impact on our physical condition and immune system, we are providing free psychological assistance for our students, postgraduate students and PhD students from 12 October 2020.

 

Remote work, no contact with friends and family, no social meetings, fear of infection - all this means that our mental health may suffer significantly during the pandemic. Although the situation has been ongoing for several months now, some of us may still be afraid, and not everyone is able to deal with this challenge on their own.

 

COUNSELLING DATES

 

Our psychologists are waiting for you on Wednesdays and Fridays. Consultations with the psychologist will be by phone or remotely, in full confidentiality.

 

Wednesday from 10.00 a.m.-12.00 p.m. and 4.00 p.m.-6.00 p.m.- Russian, tel. 32 295 93 06 Radosław Molenda, PhD - lecturer at WSB University, assistant professor, psychological assistance consultant entered into the Register of Polish Psychologists. Psychological counselling is provided in Polish and Russian.

 

 

Friday from 4:00 p.m. - 8:00 p.m. - English, phone: 32 295 93 08 Dominika Siewniak-Maciuszek, PhD - lecturer at WSB University, senior assistant in the Psychiatric Ward of the Zagłębie Cancer Center at the Specialist Hospital in Dąbrowa Górnicza. Psychological counselling is provided in Polish and English.

 What can you talk to a psychologist about? 

 

- Emotional tension, overreacting to loved ones
- Crises in close relationships
- Communication with your partner or children
- Tensions in the body, aches and pains, psychosomatic symptoms
- Mental hygiene in the period of social isolation
- Family conflicts
- Fears for the future - studies, work, financial liquidity
- Support for relatives, the elderly and the weak
- Soothing your mind, taking care of yourself
- Sea of thoughts, helplessness, reluctance
- Melancholy, depression, sadness
- Difficulty with concentrating, remembering, thinking
- Difficulty sleeping and getting enough rest
- Letting go of things, refusing, making decisions
- ... or maybe something else?

 

 

We look forward to hearing from you on Skype (username: wsparcie psychologiczne Akademii WSB (WSB University psychological support) or by phone on the dates listed below. If the number is busy - we will call you back. In case of technical problems, please contact us at 32 295 93 40 or by e-mail at rektorat@wsb.edu.pl.

By launching these activities, WSB University wants to ensure you have support and are being taken care of. Let’s not be ashamed to ask for help if we really need it. Sometimes an honest and calm conversation with another person is enough for a fresher, brighter look at the world around us.


Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji