Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

WSB w Międzynarodowym Konsorcjum- PROGRES 3

foto: Politechnika Opolska

foto: Politechnika Opolska

24 lutego 2014 r.Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jako jedyna uczelnia niepubliczna z Polski dołączyła do grona trzynastu uniwersytetów z Polski, Słowacji i Republiki Czeskiej współpracujących w ramach konsorcjum PROGRES 3. 

 

Główną misją powołanego projektu jest nawiązanie współpracy naukowej oraz wspieranie rozwoju innowacji pomiędzy uczelniami regionu śląsko-morawskiego, regionu Żyliny oraz województw śląskiego i opolskiego. Dogodne położenie geograficzne i językowe sąsiedztwo członków konsorcjum ułatwią bardziej efektywne wykorzystanie zaplecza laboratoryjnego i badawczego uniwersytetów. Działalność konsorcjum będzie dopełnieniem tworzonego na poziomie regionów Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA.

 

- To było niezwykle potrzebne i owocne spotkanie – – zgodnie stwierdzili przedstawiciele czternastu uczelni zrzeszonych w Konsorcjum Progres 3, którzy 24 lutego 2014 r. spotkali się na Politechnice Opolskiej. Czternastu, bowiem do Konsorcjum Progres 3, zrzeszającego uczelnie z Czech, Słowacji i Polski dołączyła Wyższa Szkoła Biznesu z Dąbrowy Górniczej. Głównym tematem dyskusji była możliwoœść sięgania przez konsorcjum po śœrodki unijne z programu „Horyzont 2020”.

 

Obecna na spotkaniu Karina Bedrunka, Dyrektor Departamentu Programów Operacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podkreśœliła, jak ważna już teraz jest dla zrzeszonych w konsorcjum uczelni przynależnośœć do Progres3. - Obecnie mamy czas na realizowanie partnerstw międzynarodowych, by w niedalekiej przyszłośœci każda uczelnia aplikując o œśrodki unijne mogła myœśleć o sobie w kategorii „Ja, My” –- wyjaśœniała Karina Bedrunka.

 

W dzisiejszym spotkaniu brali aktywny udział przedstawiciele wszystkich uczelni, najpierw prezentując obszary badawcze, które mogą zainteresować we wspólnych działaniach koalicjantów, a następnie dyskutując nad rodzącymi się pomysłami wspólnych projektów.Jestem bardzo zadowolony z przebiegu dzisiejszych warsztatów ze względu na ich żywiołowoœść -– mówi prof. dr hab. Krzysztof Malik, prorektor ds. współpracy i rozwoju Politechniki Opolskiej, Przewodniczący Progres3. – Przebiegają w formule brainstorming i wszyscy pracują nad tajemniczą matrycą, którą nazwaliśœmy Master Mind Matrix. Ma być ona przymiarką do tworzenia zespołów badawczych w konkretnych obszarach, które wpisują się w program Horyzont 2020. Po dzisiejszych warsztatach damy wszystkim uczestnikom tydzień na konsultację wyników naszej pracy, a ustalenia opublikujemy na naszej stronie, by zastanowić się, który skład zespołu można jeszcze uzupełnić.


Zdaniem prof. RNDr. Jiří Močkořa, rektora Uniwersytetu w Ostrawie konsorcjum ma przewagę nad innymi podmiotami, gdyż nie ma podstawy politycznej ani formalnej.
- Powstało ono na bazie konkretnej współpracy między uczelniami w 3 krajach i to daje nam siłę w sięganiu po śœrodki unijne. Teraz już definiujemy konkretne płaszczyzny naszej współpracy. Możemy wskazać nasze punkty wspólne i wspólnie opracować cele, po które chcemy sięgać. - To spotkanie jest bardzo ważne, bo po pierwszej fazie poznawania się w Konsorcjum teraz musimy już definiować nasze cele – – dodaje rektor prof. Ing. Ivo Vondrák z Vysokiej Skoly Báňskiej-Technická univerzita Ostrava.

Profesor dr hab. inż. Piotr Wieczorek, dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego zauważa, że tworząc Konsorcjum w 2011 roku uczelnie wykonały wyprzedzający ruch, bo w aktualnym programowaniu unijnym położony jest nacisk na większe konsorcja, a nie na samodzielne projekty badawcze. Platforma Konsorcjum Progres 3 może umożliwić uczelniom aplikowanie o duże projekty międzynarodowe. Z kolei dr Marcin Lis, prorektor ds. rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej zapowiada wniesienie do konsorcjum potencjału dydaktyczno-naukowego jego uczelni, a także doświadczenia w innych projektach.

Spotkanie konsorcjum w murach opolskiej politechniki przysporzyło wiele satysfakcji rektorowi prof. Markowi Tukiendorfowi, który – jako gospodarz – również uczestniczył w obradach.
Konsorcjum Progres 3 powołane zostało 27 paŸdziernika 2011 r. w siedzibie Technicznego Uniwersytetu w Ostrawie, kiedy trzynaœście uczelni wyższych z Czech, Słowacji i Polski podpisało memorandum o współpracy. Od listopada 2013 roku funkcję Przewodniczącego Progres 3 pełni prof. dr hab. Krzysztof Malik, prorektor ds. współpracy i rozwoju Politechniki Opolskiej.

 

źródło: www.wu.po.opole.pl 

foto: Politechnika Opolska

foto: Politechnika Opolska

foto: Politechnika Opolska

foto: Politechnika Opolska

foto: Politechnika Opolska

foto: Politechnika Opolska

foto: Politechnika Opolska

foto: Politechnika Opolska

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy