Informacje

Adaptacja i wyposażenie laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych i biblioteki w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Przedmiotem projektu jest adaptacja i wyposażenie laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych i biblioteki w WSB, tak by zmniejszyć dystans występujący obecnie pomiędzy możliwościami kształcenia a oczekiwaniami rynku pracy. Na skutek realizacji projektu powstaną nowe pracownie komputerowe, a istniejące zostaną wyposażonych w nowy sprzęt informatyczny. Biblioteka WSB zostanie doposażona w sprzęt komputerowy i multimedialny oraz nowoczesne oprogramowanie. Powyższe zakupy są niezbędne z powodu zwiększenia intensywności kształcenia oraz wprowadzenia nowych specjalności związanych ściśle z zapotrzebowaniem wynikającym ze współpracy z przemysłem.

 

Tytuł projektu: Adaptacja i wyposażenie laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych i biblioteki w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet 8. Infrastruktura edukacyjna
Działanie 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Projekt numer WND-RPSL.08.01.00-00-024/09-03
Umowa nr UDA-RPSL.08.01.00-00-024/09-00

Beneficjent: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Okres realizacji projektu: 01.01.2010-30.12.2011
Wartość projektu: 3 454 510,84 zł
Wartość dofinansowania: 2 936 334,21 zł
Poziom dofinansowania: 85%

 

Cele pośrednie projektu można określić jako:

- Podniesienie jakości kształcenia studentów,
- Zwiększenie możliwości kształcenia studentów z zakresu nowych technologii na nowoczesnym sprzęcie informatycznym, przystosowanego do potrzeb rynku pracy,
- Poprawa warunków pracy oraz jakości wykonywanej pracy,
- Pełne i szybsze wykształcenie studentów z zakresu potrzeb wynikających z rynku pracy,
- Oszczędność czasu przyszłych pracodawców na przystosowanie absolwentów do nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle - na rynku pracy,
- Skrócenie czasu adaptacji studentów i absolwentów podejmujących pracę w przemyśle,
- Zwiększenie atrakcyjności zatrudniania studentów w placówkach przemysłowych,
- Obniżenie kosztów pracodawców związanych z adaptacją absolwentów,
- Poprawa przepływu informacji o nowoczesnych technologiach i sprzęcie pomiędzy uczelnią a pracodawcą
- Optymalizacja kosztów funkcjonowania Uczelni,
- Uruchomienie multimedialnych dróg kontaktu Uczelni ze studentami,
- Wzrost efektywności i warunków pracy osób obsługujących Pracownie Komputerowe,
- Utworzenie nowych miejsc pracy.

 

Wśród niemierzalnych celów ogólnych projektu można zdefiniować następujące:

- Poprawę warunków kształcenia oraz pracy w WSB w Dąbrowie Górniczej,
- Wzmocnienie wśród studentów i pracowników Uczelni świadomości wprowadzania przez Uczelnię nowoczesnych technologii informatycznych,
- Wzrost atrakcyjności WSB w Dąbrowie Górniczej jako Uczelni podążającej za nowymi technologiami, nastawionej na rozwój, przyjaznej studentom.Beneficjent: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Powrót do: Start » Uczelnia » Projekty unijne » RPO WSL

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji