Informacje

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/ POWR.03.01.00-00-N063/16-00 dotyczące wyboru wykładowców do przygotowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018, dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na potrzeby realizacji projektu pn. " Praktyczne programy kształcenia w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie WSB " nr POWR. 03.01.00-00-N063/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem postępowania jest wybór wykładowców mających przygotować i przeprowadzić zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie WSB, w roku akademickim 2017/2018. 


 

Realizacja i współfinansowanie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
Termin składania ofert: do dnia 06.10.2017 r. do godz. 16:00 

 

Pełna treść zapytania jest również dostępna w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1058774

 

Osoba do kontaktu:

mgr Katarzyna Drózd

tel. 885 882 500

e-mail: kdrozd@wsb.edu.pl

 

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji