Informacje

Rozeznanie cenowe na zakup Podręczników anglojęzycznych z zakresu tematyki programu kształcenia kierunku Zarządzanie w ramach projektu nr POWR.03.03.00-00-M087/16

W imieniu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej na zakup podręczników anglojęzycznych z zakresu tematyki programu kształcenia kierunku Zarządzanie, w ramach projektu "Study Business! - międzynarodowy program studiów na kierunku Zarządzanie”, zgodnej z wymaganiami minimalnymi podanymi w załączniku nr 1.

 

Ofertę cenową przygotowaną na wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 2) w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: ecofurmachura@wsb.edu.pl do dnia 26.10.2017 r. do godziny 16:00.


Zakup realizowany jest w ramach projektu "Study Business! - międzynarodowy program studiów na kierunku Zarządzanie”,  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Kontakt:

Ewa Cofur-Machura

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

ul. Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 32 295 93 59

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji