Informacje

Zapytanie ofertowe nr 1/POWR/Z042/2018 - zaproszenie do składania ofert - Opracowanie merytoryczne i techniczne czterech kursów e-learningowych z języka angielskiego dla studentów Akademii WSB oraz wprowadzenie ich na platformę Moodle

W związku z realizacją projektu pn. „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na: „Opracowanie merytoryczne i techniczne czterech kursów e-learningowych z języka angielskiego dla studentów Akademii WSB oraz wprowadzenie ich na platformę Moodle”.

 

Pełna treść zapytania jest również dostępna w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1121770

 

Osoba do kontaktu:

Tomasz Brom

tbrom@wsb.edu.pl

 

Wyniku przeprowadzonego postępowania na Opracowanie merytoryczne i techniczne czterech kursów e-learningowych z języka angielskiego dla studentów Akademii WSB oraz wprowadzenie ich na platformę Moodle, w ramach projektu „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, nr POWR.03.05.00-00-z042/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nie wpłynęła żadna oferta.

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji