Informacje

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/POWR.03.03.00-00-M087/16 dotyczące wyboru wykładowców do przygotowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku ang dla studentów kierunku Zarz

 

Akademia WSB zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na potrzeby realizacji projektu pn. "Study Business! - międzynarodowy program studiów na kierunku Zarządzanie" nr POWR.03.03.00-00-M087/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Zarządzanie, w roku akademickim 2018/2019, w terminie od 10.2018 r do 02.2019 r. (w przypadku wskazanych przedmiotów: język niemiecki oraz język hiszpański, w roku akademickim 2018/2019 od 10.2018 do 06.2019 oraz 2019/2020 od 10.2019 do 06.2020r.), w ramach projektu pn. "Study Business! - międzynarodowy program studiów na kierunku Zarządzanie" nr POWR.03.03.00-00-M087/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. .

 

 

Termin składania ofert: do dnia 02.10.2018 r. do godz. 09:00


Pełna treść zapytania jest również dostępna w Bazie Konkurencyjności pod adresem:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138478


Osoba do kontaktu:

mgr Joanna Jabłonka

tel. 32 295 93 16

jjablonka@wsb.edu.pl


Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji