Informacje

Zapytanie ofertowe nr 4/2018/POWR.03.03.00-00-M086/16 dotyczące wyboru wykładowców do przygotowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w języku ang w roku akademickim 2018/2019 oraz sem zimowym 2019/2020, dla studentów kierunku Informatyka

Akademia WSB zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na potrzeby realizacji projektu pn. „Become an expert in IT - międzynarodowy program studiów na kierunku Informatyka” nr POWR.03.03.00-00-M086/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Informatyka, w roku akademickim 2018/2019 w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 w ramach projektu pn. „Become an expert in IT - międzynarodowy program studiów na kierunku Informatyka” nr POWR.03.03.00-00-M086/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Termin składania ofert: do dnia 28.11.2018 r. do godz. 09:00


Pełna treść zapytania jest również dostępna w Bazie Konkurencyjności pod adresem:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1149948

 

Osoba do kontaktu:

mgr Joanna Jabłonka

tel. 32 295 93 16

jjablonka@wsb.edu.pl

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji