Informacje

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2018/POWR.03.03.00-00-M088/16 dotyczące przygotowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w j. angielskim dla studentów kierunku Stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2018/2019 oraz semestrze zimowym roku 2019/2020

Akademia WSB zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na potrzeby realizacji projektu pn. "Start your international career - międzynarodowy program studiów na kierunku Stosunki Międzynarodowe" nr POWR.03.03.00-00-M088/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Przedmiotem postępowania jest przygotowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla studentów kierunku Stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2018/2019 oraz w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020. 


Realizacja i współfinansowanie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 
Termin składania ofert: dnia 07.12.2018 r. do godz. 09:00

 
Pełna treść zapytania jest również dostępna w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1151455?fbclid=IwAR1wjRl0lMxLGkp_xCcLc0CxoKT2ySvXjo9DYIp4GkDNRdL1YoDJSoITtnQOsoba do kontaktu:

mgr Dominik Łężak

tel. 32 295 93 57

 

dlezak@wsb.edu.pl

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji