Informacje

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/POWR/Z042/2018 Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Akademii WSB – Zwinne zarządzanie zespołem Managment 3.0, Coaching wdrożeniowy oraz Zaawansowane pozyskiwanie informacji naukowych.

W związku z realizacją projektu pn. „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na: „Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Akademii WSB – Zwinne zarządzanie zespołem Managment 3.0, Coaching wdrożeniowy oraz Zaawansowane pozyskiwanie informacji naukowych."

 

Pełna treść zapytania jest również dostępna w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1151804

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji