Informacje

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla studentów kierunku Stosunki Międzynarodowe w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 oraz w roku akademickim 2019/2020.

W związku z realizacją projektu pn. "Start your international career - międzynarodowy program studiów na kierunku Stosunki Międzynarodowe" nr POWR.03.03.00-00-M088/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, zapraszamy do złożenia oferty na: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla studentów kierunku Stosunki Międzynarodowe  w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 oraz w roku akademickim 2019/2020.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 27.02.2019 r. o godz. 10:00.

 

Pełna treść zapytania jest również dostępna w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167558

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji