Informacje

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POWR/DU29/2019 na przygotowanie programu autorskiego i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Informatyka w specjalności aplikacje mobilne z elementami grafiki komputerowej - studia stacjonarne I stopnia

Akademia WSB zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na: Przygotowanie programu autorskiego i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Informatyka w specjalności aplikacje mobilne z elementami grafiki komputerowej- studia stacjonarne I stopnia
  

Wynagrodzenie współfinansowane jest w ramach projektu „Dualny program kształcenia na kierunku Informatyka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.


TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 08.03.2019 r. o godz. 10:00

Pełna treść zapytania jest również dostępna w Bazie Konkurencyjności pod adresem:
 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1170209
 

Osoba do kontaktu:

mgr Aleksandra Tyszkiewicz- Staniowska

Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 32 295 93 97
astaniowska@wsb.edu.plPliki do pobrania

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji