Informacje

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019/InterregPL-SK/0110 na wynajem sal szkoleniowych oraz zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników sześciu dwudniowych szkoleń na obszarze powiatu żywieckiego, cieszyńskiego lub miasta na prawach powiatu - Bielsko-Biała

W związku z realizacją projektu pt. „SAFER - bezpieczne pogranicze: Edukacja transgraniczna w zakresie bezpiecznej współpracy szkół pogranicza", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020, zapraszamy do złożenia oferty Wynajem sal szkoleniowych oraz zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników sześciu dwudniowych szkoleń na obszarze powiatu żywieckiego, cieszyńskiego lub miasta na prawach powiatu - Bielsko-Biała. Zamówienie dotyczy 96 miejsc szkoleniowych.

 

Ofertę należy złożyć  (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 19.03.2019 r. do godz. 09:00 w Akademii WSB (ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza) -  Pokój nr 103 Rektorat w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 1/2019/InterregPL-SK/0110 dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia pn. „Wynajem sal szkoleniowych oraz zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników sześciu dwudniowych szkoleń na obszarze powiatu żywieckiego, cieszyńskiego lub miasta na prawach powiatu - Bielsko-Biała”, nie otwierać przed dniem 19.03.2019 r. godz. 09:00”.


Kontakt: 

Ewelina Widerska

e-mail: ewiderska@wsb.edu.pl 

tel. +48 (32) 295 93 13


Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji