Informacje

Zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Zarządzanie – specjalność: Analityk Danych Biznesowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 - Zapytanie ofertowe 22/POWR/Z042/2019.

W związku z realizacją projektu „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia  kierunku Zarządzanie – specjalność: Analityk Danych Biznesowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

 

Pełna treść zapytania ofertowego została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1203078

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji