Informacje

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Stosunki Międzynarodowe przez profesora wizytującego – Zapytanie ofertowe nr 24/POWR/Z042/2019.

W związku z realizacją projektu „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Stosunki Międzynarodowe przez profesora wizytującego, w roku akademickim 2019/2020.

 

Pełna treść zapytania ofertowego została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204089

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji