Informacje

Zapytanie ofertowe nr 02/POWR/DU29/2019 na przygotowanie programu autorskiego i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Informatyka ze spacjalnością Aplikacje mobilne z elementami grafikii komputerowej - studia stacjonarne I stopnia

Zapytanie ofertowe w ramach projektu Dualny program kształcenia na kierunku Informatyka

Akademia WBS zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadną konkurencyjności na: Przygotowanie programu autorskiego i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Informatyka o specjalności Aplikacje mobilne z elementami grafiki komputerowej - studia stacjonarne I stopnia.

 

Wynagrodzenie współfinansowane jest w ramach projektu „Dualny program kształcenia na kierunku Informatyka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Termin składania ofert upływa 17.09.2019r. o godzinie 10.00.


Pełna treść zapytania jest również dostępna w Bazie Konkurencyjności pod adresem:
 
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1205289

 Osoba do kontaktu:

Aleksandra TYszkiewicz-Staniowska


Akademia WSB

ul. Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza


tel: 32 295 93 97

astaniowska@wsb.edu.pl


Pliki do pobrania

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji