Informacje

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla studentów Akademii WSB - Zapytanie ofertowe nr 27/POWR/Z042/2019.

W związku z realizacją projektu „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla studentów Akademii WSB - Zapytanie ofertowe nr 27/POWR/Z042/2019.


Zamówienie zostało podzielone na poszczególne zadania:
ZADANIE 1 - Szkolenie Administering Microsoft SQL Server Databases dla Studentów AWSB w Dąbrowie Górniczej;
ZADANIE 2 – Szkolenie Administering Windows Server dla Studentów AWSB w Dąbrowie Górniczej;
ZADANIE 3 - Szkolenie Administering Windows Server dla Studentów AWSB Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie;
ZADANIE 4 - Szkolenie AWS Technical Essentials dla Studentów AWSB w Dąbrowie Górniczej;
ZADANIE 5 - Szkolenie AWS Technical Essentials dla Studentów AWSB Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie;
ZADANIE 6 - Kurs doradcy DGSA/ADR przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym dla Studentów AWSB w Dąbrowie Górniczej;
ZADANIE 7 - Kurs doradcy DGSA/ADR przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym dla Studentów AWSB Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie;
ZADANIE 8 - Szkolenie Mapowanie strumienia wartości VSM dla Studentów AWSB Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie;
ZADANIE 9 - Szkolenie Programowanie w języku JAVA I dla Studentów AWSB w Dąbrowie Górniczej;
ZADANIE 10 - Szkolenie Programowanie w języku JAVA I dla Studentów AWSB Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie;
ZADANIE 11 – Szkolenie Programowanie w języku JAVA II dla Studentów AWSB w Dąbrowie Górniczej;
ZADANIE 12 – Szkolenie Programowanie w języku JAVA II dla Studentów AWSB Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie;
ZADANIE 13 - Szkolenie Tworzenie aplikacji w jęz. JAVA na platformie Android dla Studentów AWSB w Dąbrowie Górniczej;
ZADANIE 14 - Szkolenie Tworzenie aplikacji w jęz. JAVA na platformie Android dla Studentów AWSB Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie;
ZADANIE 15 – Szkolenie Red Hat Sys. Administration I dla Studentów AWSB w Dąbrowie Górniczej;
ZADANIE 16 – Szkolenie Red Hat Sys. Administration II dla Studentów AWSB w Dąbrowie Górniczej.

 

Pełna treść zapytania ofertowego została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205787

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji