Informacje

Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Kosmetologia w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 – Zapytanie ofertowe nr 18/POWR/ZR21/2019

W związku z realizacją projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Kosmetologia w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 – Zapytanie ofertowe nr 18/POWR/ZR21/2019.

 

Pełna treść zapytania ofertowego została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206661

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji