Informacje

Modyfikacja wielomodułowego „Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią” wspomagającego zarządzanie Akademią WSB - Zapytanie ofertowe nr 28/POWR/Z042/2019

W związku z realizacją projektu „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na modyfikację wielomodułowego „Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią” wspomagającego zarządzanie Akademią WSB, polegającą na aktualizacji modułu Uczelnia.XP do wersji Uczelnia.10 wraz z zakupem licencji na Uczelnia.10, wdrożeniem oraz utrzymaniem nowych modułów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią lub zapewnienie rozwiązania równoważnego.”

Termin składania ofert upływa 21.10.2019 r. godz. 10:00.

 

Pełna treść zapytania ofertowego została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206986

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji