Informacje

Zakup i dostawa systemu wideokonferencyjnego audiowizualnego wraz z instalacją w pomieszczeniach Akademii WSB - Zapytanie ofertowe nr 11/POWR/ZR21/2019

W związku z realizacją projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty zakup i dostawę systemu wideokonferencyjnego audiowizualnego wraz z instalacją w pomieszczeniach Akademii WSB.
System wideokonferencyjny obejmuje:
1) zestaw 1 – zainstalowany w sali konferencyjnej,
2) zestaw 2 - zainstalowany w auli wykładowej,
3) zestaw 3 – mobilny zestaw do wideokonferencji,
4) Oprogramowanie w postaci wirtualnego serwera.

 

Pełna treść zapytania ofertowego została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1207523

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

 

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji