Informacje

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2019/POWR.03.03.00-00-M088/16 na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla studentów kierunku Stosunki Międzynarodowe w semestrze zimowym oraz letnim roku akademickiego 2019/2020

Akademia WSB zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na potrzeby realizacji projektu pn. "Start your international career - międzynarodowy program studiów na kierunku Stosunki Międzynarodowe" nr POWR.03.03.00-00-M088/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Przedmiotem postępowania jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla studentów kierunku Stosunki Międzynarodowe w semestrze zimowym oraz letnim roku akademickiego 2019/2020. 

 

Realizacja i współfinansowanie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin składania ofert: 14.10.2019 r. do godz. 10:00.


Pełna treść zapytania jest również dostępna w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1209940


Wyniki postępowania umieszczono w Bazie Konkurencyjności.


Osoba do kontaktu:

Ewa Cofur-Machura

tel. 32 295 93 13

 

ecofurmachura@wsb.edu.pl

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji