Informacje

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2019/POWR.03.03.00-00-M087/16 na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla studentów kierunku Zarządzanie w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Akademia WSB zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na potrzeby realizacji projektu pn. "Study Business! - międzynarodowy program studiów na kierunku Zarządzanie" nr POWR.03.03.00-00-M087/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Przedmiotem postępowania jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla studentów kierunku Zarządzanie w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

 

Realizacja i współfinansowanie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin składania ofert: 25.10.2019 r. do godz. 10:00.

 

Pełna treść zapytania jest również dostępna w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212432


Wyniki postępowania umieszczono w Bazie Konkurencyjności.

 

Osoba do kontaktu:

Ewa Cofur-Machura

tel. 32 295 93 13

 

ecofurmachura@wsb.edu.pl

Pliki do pobrania

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji