Informacje

Przygotowanie i przeprowadzenie w języku angielskim seminarium magisterskiego dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Zarządzanie w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2019/2020 - Zapytanie ofertowe nr 34/POWR/Z042/2019

W związku z realizacją projektu „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  Przygotowanie i przeprowadzenie w języku angielskim seminarium magisterskiego dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Zarządzanie w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2019/2020

  • Zadanie 1 - Seminarium magisterskie / dyplomowe – semestr III i IV - Zarządzanie/ International Business – grupa 1;
  • Zadanie 2 - Seminarium magisterskie / dyplomowe – semestr III i IV - Zarządzanie/ International Business – grupa 2;
  • Zadanie 3 - Seminarium magisterskie / dyplomowe – semestr III i IV - Zarządzanie/ Data Scientist – grupa 1;
  • Zadanie 4 - Seminarium magisterskie / dyplomowe – semestr III i IV - Zarządzanie/ Data Scientist – grupa 2.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 zadanie, na kilka zadań bądź na wszystkie zadania.

 

Pełna treść zapytania ofertowego została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216100

 

Termin składania ofert upływa 14.11.2019 r. godz. 10:00

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji