Informacje

Opracowanie wkładu merytorycznego kursów e-learningowych dla studentów I i II stopnia Akademii WSB - Zapytanie ofertowe nr 1/POWR/W058/2019

W związku z realizacją projektu  „PoMOOCny e-learning”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Opracowanie wkładu merytorycznego kursów e-learningowych dla studentów I i II stopnia Akademii WSB.

Zamówienie składa się z następujących części:
Zadanie 1: Opracowanie wkładu merytorycznego kursu e-learningowego Mooc Matematyki;
Zadanie 2: Opracowanie wkładu merytorycznego kursu e-learningowego Mooc Statystyki;
Zadanie 3: Opracowanie wkładu merytorycznego kursu e-learningowego Narzędzia cyfrowej gospodarki;
Zadanie 4: Opracowanie wkładu merytorycznego kursu e-learningowego Budowanie kwestionariuszy ankiet w badaniach ilościowych.

 

Pełna treść zapytania ofertowego została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216644

 

Termin składania ofert upływa w dniu 19.11.2019 r. godz. 10:00

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji