Informacje

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny nauki Akademii WSB, pod nazwą: Zastosowanie metody PBL w dydaktyce w uczelni wyższej - Zapytanie ofertowe nr 6/POWR/Z042/2020

W związku z realizacją projektu „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny nauki Akademii WSB, pod nazwą: Zastosowanie metody PBL w dydaktyce w uczelni wyższej.

 

Pełna treść zapytania ofertowego została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228975

 

Termin składania ofert upływa 04.02.2020 r. godz. 10:00

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji