Informacje

Zapytanie ofertowe nr 3/2020/POWR.03.03.00-00-M087/16 na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w j.angielskim dot. przygotowania cudzoziemców do kontynuowania kształcenia w Polsce lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce dla uczestników/czek projektu

Akademia WSB zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na 

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w języku angielskim dotyczących przygotowania cudzoziemców do kontynuowania kształcenia w Polsce lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia dla studentów kierunku Zarządzanie, w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020,

w ramach projektu "Study Business! - międzynarodowy program studiów na kierunku Zarządzanie" POWR.03.03.00-00-M087/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Celem projektu jest poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym.

 

Termin składania ofert do dnia 19.02.2020 r. do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu) do Zamawiającego na adres: Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza (rektorat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00).
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Pełna treść zapytania jest również dostępna w Bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231364

 

Wyniki postępowania umieszczono w Bazie Konkurencyjności.

 

Osoba do kontaktu:

Ewa Cofur-Machura

ecofurmachura@wsb.edu.pl

tel. 32 295 93 13

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji