Informacje

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: „Komunikacja i formy wsparcia edukacji studentów z zaburzeniami psychicznymi” dla nauczycieli akademickich Akademii WSB - Zapytanie ofertowe nr 12/POWR/ZR21/2020

W związku z realizacją projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: jest Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: „Komunikacja i formy wsparcia edukacji studentów z zaburzeniami psychicznymi” dla nauczycieli akademickich Akademii WSB.

 

 

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1234491

 

 

Termin składania ofert upływa dnia 03.03.2020 r. godz. 10:00.

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji