Informacje

Zakup i dostawa 4 szt. komputerów All–in–one wraz z oprogramowaniem na potrzeby pracowników administracyjnych Akademii WSB - Zapytanie ofertowe nr 21/POWR/ZR21/2020

W związku z realizacją projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: 
Zakup i dostawa 4 szt. komputerów All–in–one wraz z oprogramowaniem na potrzeby pracowników administracyjnych Akademii WSB.

 

 

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1247789

 

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@wsb.edu.pl w terminie do dnia 09.06.2020 r. do godz. 10:00.

 

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji