Informacje

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów Akademii WSB studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych kierunku Pedagogika - specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne [...] ZO nr 22/POWR/ZR21/2020

W związku z realizacją projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów Akademii WSB studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych kierunku Pedagogika -  specjalność:  Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
i wychowanie przedszkolne, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

  • Zadanie 1 –  Metodyka zajęć technicznych – laboratoria;
  • Zadanie 2 –  Komunikacja wspomagająca i alternatywna – wykład;
  • Zadanie 3 – Komunikacja wspomagająca i alternatywna – ćwiczenia.

 

(Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie, na kilka zadań bądź na wszystkie zadania)

 

 

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1254076

 

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 23.07.2020 r. w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Rektorat – pok. nr 103.

 

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji