Informacje

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli akademickich oraz kadry administracyjnej Akademii WSB, podnoszących kompetencje z zakresu wsparcia studentów i pracowników z niepełnosprawnością oraz [...] Zapytanie ofertowe nr 1/POWR/A059/2020

W związku z realizacją projektu „Sprawny model funkcjonowania AWSB wspierający osoby z niepełnosprawnością”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli akademickich oraz kadry administracyjnej Akademii WSB, podnoszących kompetencje z zakresu wsparcia studentów i pracowników z niepełnosprawnością oraz świadomość ich potrzeb:

 

Zadanie 1 - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia Dostępna uczelnia dla nauczycieli akademickich Akademii WSB;

Zadanie 2 - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia Dostępna uczelnia dla kadry administracyjnej Akademii WSB;

Zadanie 3 – Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia Orientacja przestrzenna osób z niepełnosprawnością dla kadry administracyjnej Akademii WSB. 

 

(Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie, na kilka zadań bądź na wszystkie zadania)


Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1257601

 

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 14.08.2020 r. do godz. 16:00 w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Rektorat – pok. nr 103.

 

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji