Informacje

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim dla studentów Akademii WSB, studiów niestacjonarnych I stopnia, semestr 5 na kierunku Informatyka - specjalność Inżynieria Internetu Rzeczy [...] ZO nr 12/POWR/Z042/2020

W związku z realizacją projektu „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim dla studentów Akademii WSB, studiów niestacjonarnych I stopnia, semestr 5 na kierunku Informatyka - specjalność Inżynieria Internetu Rzeczy oraz studiów stacjonarnych weekendowych  II stopnia, semestr 3 na kierunku Informatyka -  specjalność: Inteligentne systemy przetwarzania danych i Data Science, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 

  • Zadanie 1 –  Programowanie w języku Python – wykład;
  • Zadanie 2 – Programowanie w języku Python – laboratoria;
  • Zadanie 3 – Systemy wspomagania decyzji – wykład;
  • Zadanie 4 – Systemy wspomagania decyzji – laboratoria;
  • Zadanie 5 – Metody i algorytmy inspirowane biologicznie – wykład;
  • Zadanie 6 – Metody i algorytmy inspirowane biologicznie – laboratoria.

 

(Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie, na kilka zadań bądź na wszystkie zadania)

 

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1257789 

 

 

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 18.08.2020 r. do godz. 16:00 w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Rektorat – pok. nr 103.

 

 

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji