Informacje

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim dla studentów Akademii WSB, studiów niestacjonarnych I stopnia, semestr 5, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na kierunkach [...] - ZO nr 13/POWR/Z042/2020

W związku z realizacją projektu „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim dla studentów Akademii WSB, studiów niestacjonarnych I stopnia, semestr 5, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na kierunkach:

- Logistyka -  specjalność: Zarządzanie jakością w produkcji i usługach w Wydziale Nauk Stosowanych w Dąbrowie Górniczej

- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji -  specjalność: Zarządzanie jakością w produkcji i usługach w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie

- Inżynieria Zarządzania -  specjalność: Zarządzanie jakością w produkcji i usługach w Wydziale Zamiejscowym w Krakowie

- Zarządzanie -  specjalność: Zarządzanie jakością w produkcji i usługach w Wydziale Zamiejscowym w Żywcu

 

 • Zadanie 1 –  Systemowe podejście do zarządzania procesami w organizacji – wykład (Dąbrowa Górnicza);
 • Zadanie 2 - Systemowe podejście do zarządzania procesami w organizacji – ćwiczenia (Dąbrowa Górnicza);
 • Zadanie 3 - Metodyka optymalizacji procesów w usługach i produkcji w oparciu o metodykę SiX Sigma – wykład (Dąbrowa Górnicza);
 • Zadanie 4 - Metodyka optymalizacji procesów w usługach i produkcji w oparciu o metodykę SiX Sigma – ćwiczenia (Dąbrowa Górnicza);
 • Zadanie 5 - Lean management w produkcji i usługach – wykład (Dąbrowa Górnicza);
 • Zadanie 6 - Lean management w produkcji i usługach – ćwiczenia (Dąbrowa Górnicza);
 • Zadanie 7 - Systemowe podejście do zarządzania procesami w organizacji – wykład (Wydział Zamiejscowy w Cieszynie);
 • Zadanie 8 - Systemowe podejście do zarządzania procesami w organizacji – ćwiczenia (Wydział Zamiejscowy w Cieszynie);
 • Zadanie 9 - Metodyka optymalizacji procesów w usługach i produkcji w oparciu o metodykę SiX Sigma – wykład (Wydział Zamiejscowy w Cieszynie);
 • Zadanie 10 - Metodyka optymalizacji procesów w usługach i produkcji w oparciu o metodykę SiX Sigma – ćwiczenia (Wydział Zamiejscowy w Cieszynie);
 • Zadanie 11- Lean management w produkcji i usługach – wykład (Wydział Zamiejscowy w Cieszynie);
 • Zadanie 12 - Lean management w produkcji i usługach – ćwiczenia (Wydział Zamiejscowy w Cieszynie);
 • Zadanie 13 – Systemowe podejście do zarządzania procesami w organizacji – wykład (Wydział Zamiejscowy w Krakowie);
 • Zadanie 14 - Systemowe podejście do zarządzania procesami w organizacji – ćwiczenia (Wydział Zamiejscowy w Krakowie);
 • Zadanie 15 - Metodyka optymalizacji procesów w usługach i produkcji w oparciu o metodykę SiX Sigma – wykład (Wydział Zamiejscowy w Krakowie);
 • Zadanie 16 - Metodyka optymalizacji procesów w usługach i produkcji w oparciu o metodykę SiX Sigma – ćwiczenia (Wydział Zamiejscowy w Krakowie);
 • Zadanie 17 - Lean management w produkcji i usługach – wykład (Wydział Zamiejscowy w Krakowie);
 • Zadanie 18 - Lean management w produkcji i usługach – ćwiczenia (Wydział Zamiejscowy w Krakowie);
 • Zadanie 19 - Systemowe podejście do zarządzania procesami w organizacji – wykład (Wydział Zamiejscowy w Żywcu);
 • Zadanie 20 - Systemowe podejście do zarządzania procesami w organizacji – ćwiczenia (Wydział Zamiejscowy w Żywcu)
 • Zadanie 21 - Metodyka optymalizacji procesów w usługach i produkcji w oparciu o metodykę SiX Sigma – wykład (Wydział Zamiejscowy w Żywcu);
 • Zadanie 22 - Metodyka optymalizacji procesów w usługach i produkcji w oparciu o metodykę SiX Sigma – ćwiczenia (Wydział Zamiejscowy w Żywcu);
 • Zadanie 23 - Lean management w produkcji i usługach – wykład (Wydział Zamiejscowy w Żywcu);
 • Zadanie 24 - Lean management w produkcji i usługach – ćwiczenia (Wydział Zamiejscowy w Żywcu)

 

(Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie, na kilka zadań bądź na wszystkie zadania)


Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1257990

 

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 18.08.2020 r. do godz. 16:00 w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Rektorat – pok. nr 103.

 

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji