Informacje

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „MS Teams dla Edukacji” dla pracowników dydaktycznych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej - Zapytanie ofertowe nr 14/POWR/Z042/2020

W związku z realizacją projektu „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Przygotowanie i  przeprowadzenie szkolenia „MS Teams dla Edukacji” dla pracowników dydaktycznych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

 


Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

 

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1258735

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 24.08.2020 r. do godz. 16:00 w Akademii WSB  w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Rektorat – pok. nr 103.

 

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji