Informacje

Zakup i dostawa licencji oprogramowań, na potrzeby Akademii WSB - Zapytanie ofertowe nr 32/POWR/ZR21/2020

W związku z realizacją projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Zakup i dostawa licencji oprogramowań, na potrzeby Akademii WSB:

 

  • Zadanie 1 - Zakup wieczystej licencji oprogramowania do przechwytywania obrazu z komputera
    i zapisu go w formie filmu Camtasia 2020 Edu lub oprogramowania równoważnego oferującego taką samą lub większą funkcjonalność;
  • Zadanie 2 - Zakup licencji (subskrybcji) oprogramowania Adobe Creative Cloud lub oprogramowania równoważnego w wersji shared device oferującego taką samą lub większą funkcjonalność oraz pełną obsługę plików aplikacji Adobe Creative Cloud;
  • Zadanie 3 -  Zakup wieczystej licencji oprogramowania do produkcji interaktywnych, zaawansowanych kursów e-learningowych Articulate Storyline 3 EDU wraz z certyfikatem legalności lub oprogramowania równoważnego oferującego taką samą lub większą funkcjonalność;
  • Zadanie 4 – Zakup wieczystej licencji oprogramowania CATIA V5 w wersji edukacyjnej
    w konfiguracji ED2-EDU lub oprogramowania równoważnego oferującego taką samą lub większą funkcjonalność;
  • Zadanie 5 – Zakup wieczystej licencji oprogramowania Ansys Academic Teaching Mechanical and CFD lub oprogramowania równoważnego oferującego taką samą lub większą funkcjonalność.

 (Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie lub na wszystkie zadania)

 

 

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/4880

 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności lub w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 22.09.2020 r., do godz. 16:00 w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Rektorat – pok. nr 103 

 

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji