Informacje

Zakup i dostawa 2 szt. licencji (subskrybcji) oprogramowania Adobe Creative Cloud lub oprogramowania równoważnego w wersji shared device, oferującego taką samą lub większą funkcjonalność oraz pełną obsługę plików aplikacji [...] ZO 34/POWR/ZR21/2020

W związku z realizacją projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Zakup i dostawa 2 szt. licencji (subskrybcji) oprogramowania Adobe Creative Cloud lub oprogramowania równoważnego w wersji shared device, oferującego taką samą lub większą funkcjonalność oraz pełną obsługę plików aplikacji Adobe Creative Cloud, na potrzeby Akademii WSB

 

 

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/8125

 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności lub w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 06.10.2020 r., do godz. 16:00 w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Rektorat – pok. nr 103 

 

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji