Informacje

Zapytanie ofertowe na: Wymianę drzwi wejściowych do budynku Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością - nr 4/POWR/A059/2020

Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana drzwi wejściowych do budynku Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością - nr 4/POWR/A059/2020 w ramach projektu „Sprawny model funkcjonowania AWSB wspierający osoby z niepełnosprawnością”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/15382

 

Termin składania ofert: do dnia  23.11.2020 r. godz. 12:00 

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji