Informacje

Zapytanie ofertowe: Opracowanie raportów eksperckich oraz raportu końcowego zawierającego; audyt, zalecenia oraz procedury 5/POWR/A059/2020

 

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie raportów eksperckich oraz raportu końcowego zawierającego; audyt, zalecenia oraz procedury opracowane/przygotowane przez zaangażowanych ekspertów zewnętrznych w celu wypracowania modelu (MINI) funkcjonowania Akademii WSB wspierającego osoby z niepełnosprawnością, nr 5/POWR/A059/2020 w ramach projektu „Sprawny model funkcjonowania AWSB wspierający osoby z niepełnosprawnością”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

  1. Raport musi obejmować następujący zakres:

1)      audyt, zalecenia i procedury w zakresie potrzeb osób niewidomych i niedowidzących,

2)      audyt, zalecenia i procedury w zakresie potrzeb osób niesłyszących i niedosłyszących,

3)      audyt, zalecenia i procedury w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,

4)      audyt, zalecenia i procedury w zakresie potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi i poznawczymi,

5)      opinię prawnika w zakresie zgodności przyjętego modelu z przepisami prawa dotyczącymi OzN,

6)      ekspertyzę budowlaną zawierającą: audyt, zalecenia i procedury w zakresie potrzeb OzN, w tym w zakresie dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami, procedur ewakuacji obejmującej OzN, oraz prac remontowo-budowlanych pod kątem potrzeb OzN

 

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

 

 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/15552

 

 

 

Termin składania ofert: do dnia  20.11.2020 r. godz. 12:00 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

 

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji