Informacje

zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Informatyka

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie górniczej zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 2 lutego 2012 r. dotyczące Prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim na kierunku Informatyka Wynagrodzenie finansowane jest w ramach projektu „Innowacyjne specjalności na kierunku Informatyka w Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1.

 

 

UWAGA

Zmiana zapytania ofertowego w zakresie kryteriów oceny ofert

Zgodnie z treścią punktu 2.2. Zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu termin składania ofert. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść  składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim Zleceniobiorcom, do których zostało wystosowane Zapytanie ofertowe  i są one wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zapytaniu ofertowym.

Zakres zmian dotyczy punktów od 4.4 do 4.6 Zapytania ofertowego- wykaz znajduje się w dokumencie do pobrania pn. UWAGA - zakres zmiany kryteriów oceny ofert.

 

 

Termin składania ofert:

17.02.2012 r., godz. 9:00

Pliki do pobrania

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji