Informacje

zapytanie ofertowe „Akademia menedżerów IT"

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych:  kierunek „Akademia menedżerów IT" w ramach projektu „Wiedza procentuje - studia podyplomowe z zakresu IT", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1.

 

 

UWAGA

Zmiana zapytania ofertowego w zakresie kryteriów dopuszczających

Zgodnie z treścią punktu 2.2. Zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu termin składania ofert. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść  składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim Zleceniobiorcom, do których zostało wystosowane Zapytanie ofertowe  i są one wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zapytaniu ofertowym. Zakres zmian dotyczy punktu 3.2. Szczegółowy wykaz zajęć będących przedmiotem zamówienia: - wykaz znajduje się w dokumencie do pobrania pn. UWAGA - zakres zmiany kryterium dopuszczającego.Termin składania ofert:

01.03.2012 r. do godz. 09:00

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji