Informacje

zapytanie ofertowe Zakup kampanii informacyjno - promocyjnej

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zakup kampanii informacyjno – promocyjnej w trybie zapytania ofertowego.

Zakup realizowany jest w ramach projektu  „Nowoczesne kształcenie – pewna przyszłość”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1.

 

 

 

UWAGA

 

Sprostowanie – zmienia się treść pkt.3.1 Zapytania Ofertowego w sposobie wyjaśnienia przez Zamawiającego emisji dodatku.

 

W pkt. 3.1 Zapytania ofertowego było:

Zadanie 2

Dodatek informacyjny (1 sztuka) do gazety o charakterze informacyjno - promocyjnym projektu POKL.04.01.01-00-329/10  pn. „Nowoczesne kształcenie - pewna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w dzienniku o zasięgu minimum regionalnym (województwo śląskie) o średnim nakładzie wydania piątkowego nie mniejszym niż 30 000 egzemplarzy (z ostatnich 10 piątków przed dniem składania oferty).

Przez dodatek informacyjny Zamawiający rozumie emisję dodatku (wrzutki, wkładki tj jedna kartka, dwustronny zadruk ) do grzbietu głównego

Wymiary: nie mniejsze niż 24x33 cm i nie większe niż 36x42 cm. (format zadruku reklamy)

Ogłoszenie w pełnym kolorze.

Umiejscowienie: strona nieparzysta

Termin emisji dodatku informacyjnego: 14.09.2012

Treść ogłoszeń dostarcza zamawiający.

Wykonawca dostarczy bezpłatny egzemplarz tytułu prasowego z dnia, w którym ukazało się ogłoszenie.

 

W pkt. 3.1 Zapytania ofertowego powinno być:

Zadanie 2

Dodatek informacyjny (1 sztuka) do gazety o charakterze informacyjno - promocyjnym projektu POKL.04.01.01-00-329/10  pn. „Nowoczesne kształcenie - pewna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w dzienniku o zasięgu minimum regionalnym (województwo śląskie) o średnim nakładzie wydania piątkowego nie mniejszym niż 30 000 egzemplarzy (z ostatnich 10 piątków przed dniem składania oferty).

Dodatek informacyjny należy rozumieć jako papier zadrukowany dwustronnie w ciągu gazety w jej grzbiecie głównym.

Wymiary: nie mniejsze niż 24x33 cm i nie większe niż 36x42 cm. (format zadruku reklamy)

Ogłoszenie w pełnym kolorze.

Termin emisji dodatku informacyjnego: 14.09.2012

Treść ogłoszeń dostarcza zamawiający.

Wykonawca dostarczy bezpłatny egzemplarz tytułu prasowego z dnia, w którym ukazało się ogłoszenie.

 

 

Termin składania ofert:

08.06.2012 r. godz. 9:30 

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji