Informacje

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie w prasie i ulotki

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w przedmiocie Publikacja dodatków i wydruk ulotek. Zakup realizowany jest w ramach projektu  „Zaprogramuj swoją przyszłość – Inform@tyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.2.

 

UWAGA

 

Sprostowanie – zmienia się treść pkt.3.1 Zapytania Ofertowego w zakresie nazwy zamówienia (doprecyzowanie nazwy zamówienia).

W pkt 3.1 Zapytania ofertowego było:

Zadanie 2 – część 2 zamówienia

3 (trzy) dodatki do gazety o charakterze informacyjno - promocyjnym projektu POKL.04.01.02/00/086/10 pn. „Zaprogramuj swoją przyszłość – Inform@tyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Szczegółowe wymagania w stosunku do zamówienia :

- termin emisji ogłoszeń prasowych: 09.07.2012, 20.08.2012; 17.09.2012.

- ogłoszenie w pełnym kolorze,

- ogłoszenie na stronach redakcyjnych,

- ogłoszenie musi zawierać logotypy oraz informację o współfinansowaniu obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- wymiary ogłoszenia nie mniejsze niż 24 cm x 33 cm (w dowolnej konfiguracji – liczone jak pole figury geometrycznej) nie większe niż 36 cm x 42 cm (w dowolnej konfiguracji – liczone jak pole figury geometrycznej),

- treść ogłoszenia zostanie dostarczona przez Zamawiającego,

- Wykonawca dostarczy bezpłatny egzemplarz tytułu prasowego z dnia, w którym ukazało się ogłoszenie,

Zamówienie zostało opisane następującymi kodami ze Wspólnego Słownika Zamówień: 79341000-6 Usługi reklamowe QA06-3 w zakresie reklamy w gazetach.

Zakup realizowany jest w ramach projektu „Zaprogramuj swoją przyszłość – Inform@tyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.2.

 

W pkt 3.1 Zapytania ofertowego powinno być:

Zadanie 2 – część 2 zamówienia

1 (jedna) strona w dodatku do gazety o charakterze informacyjno - promocyjnym projektu POKL.04.01.02/00/086/10 pn. „Zaprogramuj swoją przyszłość – Inform@tyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Szczegółowe wymagania w stosunku do zamówienia :

- termin emisji ogłoszeń prasowych: 09.07.2012, 20.08.2012; 17.09.2012.

- ogłoszenie w pełnym kolorze,

- ogłoszenie na stronach redakcyjnych,

- ogłoszenie musi zawierać logotypy oraz informację o współfinansowaniu obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- wymiary ogłoszenia nie mniejsze niż 24 cm x 33 cm (w dowolnej konfiguracji – liczone jak pole figury geometrycznej) nie większe niż 36 cm x 42 cm (w dowolnej konfiguracji – liczone jak pole figury geometrycznej),

- treść ogłoszenia zostanie dostarczona przez Zamawiającego,

- Wykonawca dostarczy bezpłatny egzemplarz tytułu prasowego z dnia, w którym ukazało się ogłoszenie,

Zamówienie zostało opisane następującymi kodami ze Wspólnego Słownika Zamówień: 79341000-6 Usługi reklamowe QA06-3 w zakresie reklamy w gazetach.

Zakup realizowany jest w ramach projektu „Zaprogramuj swoją przyszłość – Inform@tyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.2.

 

Termin składania ofert:

15.06.2012 r. godz. 9:30

Pliki do pobrania

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji