Informacje

Zapytanie ofertowe - zajęcia dydaktyczne ADMINISTRACJA

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie górniczej zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe dotyczące Przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Administracja w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013. Wynagrodzenie finansowane jest w ramach projektu „Chcemy się rozwijać! – rozszerzenie oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.

 

UWAGA:

Zmiana zakresu zamówienia.


W nawiązaniu do ogłoszenia zapytania ofertowego z dnia 14 września 2012 r., którego przedmiot  stanowi przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Administracja w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej informuje, iż zajęcia dydaktyczne w zakresie przedmiotu pod nazwą „Fundusze strukturalne” nie będą włączone do programu nauczania na kierunku Administracja w semestrze zimowym w roku akademickim 2012/2013 i w tym zakresie Zapytanie Ofertowe ulega zmianie. Z uwagi na fakt, iż zmiana ta nie ma wpływu na treść składanych ofert, termin składania ofert nie zostanie przedłużony.

 

W związku z tym przedmiot „Fundusze strukturalne” wyłączony zostaje z opisu przedmiotu zamówienia. Uprzejmie prosimy nie składać ofert na ww. zajęcia dydaktyczne. Złożone oferty nie będą podlegały ocenie.

 

UWAGA:

 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej informuje, iż termin składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe dotyczące Przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Administracja w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 ulega zmianie.

Termin składania ofert upływa w dniu 28.09.2012 r. o godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12.30

 

Termin składania wyznaczony na dzień 27.09.2012 godz. 16:00 jest NIEAKTUALNY.

 

 

Termin składania ofert:

28.09.2012 r. godz. 12:00

Pliki do pobrania

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji